ОЗОНівці всіх країв, єднаймося! Спогад про VІІІ Фестиваль ОЗОН у Одесі

учасники 8 фестивалю ОЗОН Одеса

 11-13 жовтня 2018 року в м.Одеса відбувся VІІІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок». На нього зібралися освітяни 17 областей України, щоб обговорити, яким же повинен бути урок в умовах особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання.

ОЗОНівці – учителі та науковці, які вивчають, удосконалюють та запроваджують у практичну діяльність методику особистісно зорієнтованого уроку. Метою цьогорічного фестивалю було окреслення кола проблем, пов’язаних зі специфікою уроку, відповідно до Держстандарту базової середньої освіти та вимог методики ОЗОН; визначення перспективних шляхів їх розв’язання; ознайомлення з практичним досвідом освітян; їх ефективними методиками та технологіями вирішення проблемної теми; окреслення подальших напрямків реалізації засадничих ідей особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання.

Фестиваль проводився відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України за ініціативи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Гостей приймав Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» у НВК «Гімназія №7- спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови».

відкриття 8 фестивалю особистісно зорієнтованого навчання

Зустріч однодумців відкрив Фасоля А.М., провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, канд.пед.наук, старший науковий співробітник – засновник методики ОЗОН. Привітання від Міністра освіти і науки з нагоди початку роботи фестивалю передала Котусенко О.Ю., головний спеціаліст відділу змісту середньої освіти Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, давній друг ОЗОНівської спільноти.

Велика ОЗОНівська рада починає роботу. Аналіз стану впровадження особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання в практику роботи загальноосвітньої школи, визначення чинників, що впливають на цей процес, було проведено в незвичній формі – дебатів. Науковці й учителі з’ясовували доречність і перспективність уроку як форми організації освітньої діяльності школярів.

Під керівництвом Ісаєвої О.О., завідувачки кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М. П. Драгоманова, доктора педагогічних наук, освітяни дискутували з питання співпраці ініціативних, творчих педагогічних працівників (учителів, науковців, управлінців), які розуміються на методиці ОЗОН і результативно використовують її в освітньому процесі.

 Цікаві пропозиції висловила Богосвятська Анна-Марія Іванівна, завідувачка кафедри гуманітарної освіти, доцента Комунального закладу «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидата філологічних наук, яка пізніше показала практичну їх реалізацію на засіданні педмайстерні «Рефлексія (духовна, інтелектуальна, емоційна, фізична) як обов’язковий етап особистісно зорієнтованого уроку» та на відкритому уроці з української літератури в 10 класі «Навіщо читати художню літературу?» (діалог з успішними людьми).

Корисними знахідками викладання матеріалу поділилася Токмань Г.Л., викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Її поради акцентували увагу слухачів на патріотичному вихованні школярів, прив’язці навчального матеріалу до сучасних реалій життя. Заняття в педмайстерні «Методи літературознавчого дослідження» дозволило ОЗОНівцям поглибити знання та вдосконалити професійні навички роботи з текстом.

 Практичні поради отримали слухачі Бондаренка Ю.І., доктор педагогічних наук, професора Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя на засіданні педмайстерні «Ідейно-концептуальний аналіз літературного твору в контексті особистісно зорієнтованого навчання».

 Учасники фестивалю з задоволенням відвідують педмайстерні «асів» ОЗОНу. Досвідом ділилися гості: Гаврилюк О.В., учитель української мови та літератури Рівненської української гімназії «Організація діалогічного прочитання художнього твору»; Кошельнікова Л.А., учитель початкових класів Миргородської спеціалізованої школи №5 «Лідер у мені» та Р4С в освітньому процесі». Завжди популярні педмайстерні Чеховської Л.Й., учителя української мови та літератури Комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум». Цього року темою стала «Інтерпретація складного для сприйняття твору (В.Голобородько «Стара хата»)». Про те, «Як допомогти учневі осягнути таїну художнього твору», говорила заслужений учитель України з Дніпропетровської обл. Криворотенко О.Г. На її заняття прийшли набратися досвіду і вчителі, і науковці, і управлінці.

 Своїми напрацюваннями поділилися й господарі – учителі м. Одеса та Одеської області: Євсюкова О.В., Стонога А.В., Федоровська О.В., Чабан О.В., Шинкаренко Т.А.

 Другий день ОЗОНівці провели в школах Одеси: НВК №13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія», загальноосвітня школа №22 І-ІІІ ступенів, НВК №49 «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»; НВК №67 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей». На відкритих уроках у вище зазначених закладах учасники фестивалю розвивали методичну креативність, удосконалювали педагогічну майстерність. Було відвідано по 2 уроки. Перегляд та обговорення їх дозволяють підвищити рівень професійної підготовки, уміння аналізувати методику проведення особистісно зорієнтованого уроку. Комусь додають упевненості в собі, підтверджують або спростовують власні методи та прийоми, демонструють уміння пристосуватися до роботи в будь-яких умовах, навички презентувати себе. Важко провести методично ідеальний урок з дітьми, яких бачиш уперше або вдруге – огріхи будуть обов’язково. Під час аналізу уроку учитель, що проводив його, зазначає про це з сумом. Але добре, коли є помилки, бо глядачі приїхали вчитися! Присутні вдячні сміливцям: провести урок для освітян усієї країни – потрібна мужність! Для науковців, учителів вищої категорії помилки в методиці – підказка, на що звернути увагу в роботі з молодими спеціалістами, у розробці посібників. Для молоді – унаочнення теоретичних знань: де можна помилитися, як виправитися; чого я не помітив, які аспекти дуже важливі й не повинні опускатися, змінюватися. Зрозуміло, що рівень теоретичної підготовки та практичного досвіду представників Рівненської області поза конкуренцією. Влучні, обґрунтовані зауваження та слушні поради Стасюк С.Я. надихають кожного на вдосконалення вмінь і навичок використання методики викладання особистісно зорієнтованого уроку.

Учасники фестивалю повертаються до гостинної «Гімназії №7». Представник видавництва «Оріон», заступник директора  Красуцька І.В., презентувала новинки: підручники, посібники, робочі зошити, створені відповідно до вимог ОЗОН. «Методичний аукціон», на якому розігрувалися розробки уроків: посібники, диски, провела невтомна Кондратець І.В., старший викладач Київського університету ім. Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Традиційними стали психологічні тренінги, які допомагають освітянам краще пізнати себе або учнів.

Завершився фестиваль. Отримано сертифікати. Одзвучав «ОЗОНівський вальс»… Насиченість програми, обмеженість у часі не дозволили обговорити все, що хотілося б, але буде наступний, ІХ фестиваль. Естафету прийняли ОЗОНівці м. Червоноград Львівської обл. Там знову зустрінуться ті, хто готовий брати участь у реалізації засадничих ідей особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання.

 Підготовку до нього вже розпочато. Батько ОЗОНу, як з любов’ю називають Фасолю А.М., оголосив «рефлексію». Освітяни  аналізують проведений фестиваль, обговорюють здобутки й недоліки заходу в ОЗОНівській спільноті Facebook та сайті ozonlit.org. Набуті вміння й навички вводять у конспекти уроків і застосовують на практиці.

 Мету фестивалю досягнуто. Попереду рік плідної роботи – і знову зустріч!

ОЗОНівці всіх країв, приєднуйтеся!

Олена Піцик,
учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії,
старший учитель гімназії «Оболонь» м. Києва