“Дума про Марусю Богуславку” – перлина усної народної творчості. Легендарний образ жінки-полонянки. Особливості композиції та ритмічної побудови дум».

Тип уроку: засвоєння нових знань та формування умінь.

Мета уроку: навчальна: проаналізувати народну думу про Марусю Богуславку, розкрити сюжетно-композиційні та жанрові особливості твору, зробити   аналіз головної персонажів, з’ясувати багатоплановість художнього змісту,  поглибити знання про думу як ліро-епічний твір;

розвивальна: розвивати в учнів креативні вміння та навички аналізу твору; визначати характери героїв драми; давати повну вичерпну відповідь на поставлені запитання; уміти бачити соціокультурні зв’язки у часі й просторі; зацікавити учнів творами на історичну тематику;

виховна: виховувати в учнів почуття гуманізму, волелюбності, високої духовності,  патріотизм,викликати почуття розуміння вчинку головної героїні, виховувати вдумливого читача.

Використовуючи інноваційні методи, прийоми, засоби, види робіт,  учитель створює умови для інтелектуального розвитку школярів, а також, зацікавивши історичною темою,  спонукає восьмикласників до роздумів про важливість вивчення відображеної у творчості українських письменників історії своєї країни.

Марценко Г.О.,
учитель української мови й літератури,
КЗНЗ «Гімназія №15» міста Нікополь
Дніпропетровської обл..