Патріотизм, самопожертва й всенародна боротьба в історико-романтичній повісті «Облога Буші» М. Старицького

 Особистісно зорієнтований урок української літератури в 10 класі

Імя уроку.

 1. Ми всі – з українського поля,
  з блакиті його, висоти.
  Тому-то нам випала доля –
  не гнутись, до сонця рости!
                       Володимир Сіренко
 1. Народ мій є! В його гарячих жилах
  Козацька кров пульсує і гуде!
             Василь Симоненко
 1. Оборона Буші, оборона Буші,
  Це для кожного з нас – оборона душі…
                          Михайло Каменюк

Мета:

ознайомити учнів з історичними передумовами створення повісті; проаналізувати ідейно-художній зміст, багатопроблемність твору, давати оцінку реалістичним та романтичним образам, символам літературного твору;

розвивати інтерпретаційну компетентність десятикласників;

виховувати почуття патріотизму, поваги до людського життя, стійкість у  життєвих незгодах.

Цілі уроку:

Учні знатимуть:

 • зміст і проблематику прочитаної повісті;
 • основні риси вдачі дійових осіб.

Учні  вмітимуть:

 • визначати власні цілі на уроці;
 • формувати тему й основну думку повісті;
 • висловлювати своє враження від прочитаного та почутого;
 • виявляти компетентісну інтерпретацію.

Методи, прийоми й форми роботи: «Кольоровий настрій», «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Мозковий штурм», евристична бесіда, групова робота, телеміст «Молодь LIVE», Livetimetrailer (лайфтаймтрейлер), прийом контрасту.

В  умовах   докорінних  змін   у   сучасному   суспільстві   важливим   є цілеспрямоване  формування особистості-читача  епохи інформаційних технологій,  здатного самонавчатися  впродовж  усього  життя,  виявляти  критичність  мислення, толерантно  входити  в  новий освітній  і  життєвий  простір,  і, як результат, стати успішним громадянином ХХІ століття, патріотично зорієнтованим, конкурентоспроможним  на ринку праці.

Інноваційні ідеї уроку, зокрема телемосту «Молодь LIVE» та Livetimetrailer (лайфтаймтрейлера) допоможуть учителеві зацікавити учня процесом читання, спонукатимуть до дискусії, обстоювання власної позиції, спільного розв`язування певних проблем. Тема цікава, історична; у школярів буде можливість продемонструвати загальнонавчальні компетентності та знання історичного минулого України.

Учитель давно працює за методикою особистісно зорієнтованого навчання, тож має власні напрацювання, якими поділиться з однодумцями.

Людмила Панченко,
учитель української мови і літератури
КЗ «Технічний ліцей
м. Кам’янського» Дніпропетровської обл.