Проблема життєвого вибору людини в повісті І. Франка “Захар Беркут”. Характерис­тика образів Захара Беркута й Тугара Вовка.

Мета уроку : схарактеризувати образи Захара Беркута й Тугара Вовка, добираючи відповідні цитати; розвивати навички самостійної роботи з текстом, уміння висловлювати власні думки, почуття, творчо мислити, робити відповідні висновки; виховувати почуття патріотизму, відданості своєму народові, справі.

Цілі уроку:

Учні знатимуть: зміст літературознавчих понять повість, сюжетна лінія, образ-персонаж.

Учні вмітимуть : вдумливо читати повість, коментувати зміст, усно відтворювати змальовані автором картини, пояснювати ідеї, висвітлені в повісті, визначати власні цілі на уроці, висловлювати враження від прочитаного та почутого, характеризувати образи.

У сучасних школярів основний мотив читання найчастіше зумовлений, як не прикро, вимогами навчальної програми. Завдання педагога, перш за все, – захопити книжкою, «відкрити розкіш інтелектуального життя» (за В.Сухомлинським).

На уроці вчитель, використовуючи інноваційні технології, допоможе дітям усвідомити: читати – означає шукати і знаходити, адже читач ніби відкриває духовний скарб, захований письменником.

Цей творчий процес передбачає використання таких видів сучасного медіатексту, як: кінофільм, медіастрічка . Методи й прийоми, що учитель планує використати, цікаві для учнів, розвивають  критичне мислення, активізують комунікативну діяльність семикласників, сприяють формуванню сучасного читача в епоху інформаційних технологій.

Учитель популяризує ідеї особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання.

Рева Олена,
учитель української мови та літератури
НВК гімназія №11 м. Кам’янського
Дніпропетровської обл.