Художні особливості твору “Климко” Григора Тютюнника. Мова персонажів як засіб їх характеристики

ТЛ: художня деталь.

Мета: вчити семикласників аналізувати прозові твори; розвивати вміння помічати в тексті образні вислови та “працювати” з ними; з’ясувати зміст літературознавчого поняття “художня деталь”, визначити роль таких деталей у повісті.

Цілі.

Учні знатимуть:

художні особливості твору; зміст літературознавчого поняття “художня деталь”.

Учні вмітимуть:

прокоментувати роль художніх засобів для розкриття ідейного  задуму автора; вживати різноманітні засоби для характеристики образів;

самостійно визначити цілі та спланувати роботу .

Тип уроку: аналіз художнього твору.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору.

Форми, методи, прийоми роботи: бесіда, робота у групах, незакінчене речення, ілюстрування, робота з підручником.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

  1. З’ясування емоційної готовності (Визначення готовності до уроку за допомогою словосполучення).
  2. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань (З’ясування сутності поняття “майстерність письменника”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Оголошення теми уроку.
  2. Визначення індивідуальних цілей уроку та напрямку діяльності (робота над майстерністю автора у створенні пейзажів – 1 група; особливості портретної та мовної характеристики героїв твору – 2 група; метафоричність мови автора – 3 група).
  3. Планування діяльності у групах.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

  1. Фронтальна робота.

З’ясування змісту літературознавчого поняття “художня деталь”.

а) аналіз визначення:

Художня деталь – “така виразна подробиця…, яка особливо збуджує думку… викликає в уяві цілу картину, робить зображення дуже відчутним і яскравим” (Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів. – К.: Рад. школа, 1971. – С. 105;.

б) пошук відповіді на запитання: “Чи всяка подробиця буде деталлю?”;

в) укладання схеми на основі словесної класифікації:

“Є такі типи художніх деталей: зорова; слухова; дотикова; моторова; смислова; нюхова; психологічна”;

2. Групова робота:

а) опрацювання матеріалу підручника.

б) аналіз художньої майстерності автора (пейзажні замальовки – 1 група, портретна та мовна характеристика героїв твору – 2 і групи). Виділення у пейзажах, портретних та мовних характеристиках художніх деталей;

в) озвучення напрацювань з одночасним укладанням таблиці “Мовні особливості повісті Григора Тютюнника “Климко”:

Майстерність

у створенні пейзажів

Особливості портретних характеристик

Особливості мовних характеристик

ІУ. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Бесіда.

– Наскільки логічно вмотивованим, на вашу думку, є те, що куля не тільки вразила Климка, а й пробила мішечок із сіллю?

– Чому сіль із мішечка не висипалася, а “потекла”?

2. Уточнення зроблених на початку вивчення повісті записів: “Після вивчення повісті Григора Тютюнника “Климко” я зрозумів… відчув… усвідомив…”.

3. Незакінчене речення: “Найважливішим уроком для мене стало…”.

4. Перегляд виконаних ілюстрацій.

5. Прослуховування власних закінчень твору.

Домашнє завдання.

Готуватися до тематичної контрольної роботи.