РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО УРОКУ

…потрібно зрозуміти, що суспільство вже декілька років живе в іншому столітті і тисячолітті і що не можна розвиватися, нічого не змінюючи в собі, що масова школа через незалежні і залежні від неї причини відстає від розвитку суспільства (а повинна б випереджувати, оскільки більшість нинішніх учнів вступить у самостійне життя не сьогодні, а через кілька років)
М.Поташник, М.Левіт

І. Недоліки традиційних відкритих уроків.

 1. Презентація школи (класу) стосується лише досягнень, а не проблем і шляхів їх вирішення.
 2. Зрежисованість і попередня підготовка учнів до таких уроків (не повсюдна, але й не поодинока).
 3. Націленість на обов’язковий успіх, звідси – страх помилки як учителя, так і учнів.
 4. Перевантаженість фактичним матеріалом, унаочненням, застосовуваними методами, формами, прийомами роботи.
 5. Домінування форми над суттю, прагнення до оригінальності будь-якою ціною.
 6. Відсутність інформації про специфіку класу.

ІІ. Цілі проведення відкритих уроків.

 1. Підвищення кваліфікації учителів, які відвідують урок.
 2. Експертиза колегами (дирекцією, методистами) розробленої вчителем новації, експериментальної методики.
 3. Саморозвиток учителя (думки колег, зауваження і пропозиції є інструментом саморозвитку).

Для досягнення цілей потрібен аналіз, а для цього присутні, та й сам учитель повинні розуміти обґрунтованість продемонстрованого.

ІІІ. Ознайомлення присутніх з проектом відкритого уроку.

Перед початком роботи кожному з присутніх вручається план-конспект уроку!

 1. Характеристика учителем класу:

– кількість учнів;

– навченість (сформованість читацьких умінь, аудіювання, монологічного та діалогічного усного й писемного мовлення, умінь задавати запитання й відповідати на них, складати простий та складний план, тези, конспекти);

– стан успішності (за рівнями навчальних досягнень);

– психолого-педагогічні особливості (темперамент, стан здоров’я, кількість ліво-, правопівкульних, переважаючий канал сприйняття (візуали, аудіали, кінестетики), індивідуальні особливості (пам’ять, увага, тривожність, мотивація, Я-концепція), мислення (образне, понятійне), соціальна характеристика (наявність лідерів, аутсайдерів);

– сформованість загальнонавчальних умінь (цілевизначення, планування, організації, рефлексії, оцінювання);

– сформованість надпредметних умінь (аналізувати, порівнювати, класифікувати, давати оцінку, узагальнювати, виділяти головне тощо);

– динаміка рівня навченості та научуваності за час проведення експерименту (за семестр, рік).

 1. Ознайомлення з проектом уроку:

(що планується показати? чому саме це?);

– тема уроку;

– ім’я уроку;

– місце уроку в темі, розділі, курсі;

– характеристика змісту навчального матеріалу;

– читацьке надзавдання учителя: що найголовніше (найважливіше, найцікавіше) в темі для нього як читача, про що він хотів би поговорити з учнями як із читачами;

– методичне “надзавдання” уроку (заради чого він проводиться? Це може бути мета чи її частина, але найголовніша! Щось “донести… спонукати… змусити задуматись” та ін.);

– мета уроку;

– як мета конкретизується в цілях уроку;

– що планується зробити для досягнення цілей (який відібрано зміст? Які планується застосувати методи, прийоми, форми роботи з обґрунтуванням, чому саме ці);

– що планується показати (роботу учнів у групах; уміння рефлексувати; як можна організувати діалог на уроці; співробітництво учителя й учнів та ін.);

– короткий виклад найцікавішого, що побачать присутні, на що варто звернути увагу;

– інформація про структуру уроку, розподіл часу на різних етапах;

– відзначення власних новацій, розкриття їх сутності;

– відзначення врахованих психолого-педагогічних особливостей класу;

– прогноз щодо уроку (можливі реакції учнів, досягнення цілей тощо);

– ознайомлення із запасними сценаріями уроку і т.п. 

 1. Відповіді на запитання присутніх.

ІV. Проведення відкритого уроку.

 1. Учитель має бути готовим до внесення змін залежно від обставин. Не варто прагнути будь-якою ціною виконати заплановане. Саме для цього й потрібен запасний варіант.
 2. Необхідно зробити все можливе, щоб присутні помітили ті “цікавинки”, про які йшлося під час презентації.
  V. Аналіз уроку вчителем.
 1. Аналіз досягнення запланованих цілей.
 2. Виділення найбільш окремих фрагментів, етапів, вдалих епізодів, найцікавіших відповідей, учнів, які здивували, порадували тощо.
 3. Коментар окремих цікавих моментів, нюансів, які присутні могли й не помітити.
 4. З’ясування причин невдач, помилок (якщо такі були).
 5. Обґрунтування відхилень від наміченого плану (якщо такі були).

VІ. Аналіз уроку представником дирекції школи.

 1. Такий аналіз важливий з огляду на можливу потребу доповнення вчителя, який, хвилюючись, упустив якісь цікаві (важливі) деталі.
 2. Директор (завуч), добре знаючи вчителя, охарактеризують його роботу та динаміку змін класу.
 3. За потреби (якщо урок з якихсь причини не вдався) представник дирекції може скоригувати наступне обговорення.

VІІ. Відповідь учителя на запитання гостей.

 1. Цей етап не повинен перетворитися на обговорення побаченого. Його завдання – з’ясувати щось цікаве чи незрозуміле.
 2. Відповіді учителя мають бути лаконічними і стосуватися лише заданого питання. Водночас учитель має прагнути максимально задовольнити цікавість гостей.

VІІІ. Загальна дискусія.

 1. Її суть – дати присутнім можливість висловити оцінні судження з приводу запланованого й побаченого. Сказане має бути об’єктивним і не компліментарним. Водночас не можна допускати необґрунтованої критики. Варто націлити присутніх, що і з приводу помічених недоліків краще висловитися “формулою”: “На мою думку, ось у цьому епізоді можна було б застосувати й такі форми (прийоми) роботи…”; “На мою думку, ось таку форму роботи можна було б організувати й провести ще й так…” тощо.
 2. Час для виступів варто обговорити заздалегідь і чітко слідкувати за дотриманням регламенту, аби всі мали змогу висловитися.
 3. Доречно з цією метою провести обговорення спочатку в групах, де кожен матиме змогу і час для висловлення власної думки. У ході такого обговорення виробляється спільна думка, яка й озвучується. Це, природно, не виключає права кожного члена групи на окрему думку й можливість її висловити.

ІХ. Заключне слово вчителя.

Учитель повинен мати змогу не тільки подякувати присутнім за висловлене (що ми традиційно робимо), а й відповісти на висловлені зауваження.

 А.М.Фасоля
Використано матеріал книги М.М. Поташника та М.В. Левіта “Как подготовить и провести открытый урок” (М.: Педагогическое общество России, 2007. – 143 с.).