«Притча про блудного сина. Універсальність євангельських істин людського буття»

Анонс уроку української літератури в 9 класі.

Мета уроку: вчити школярів  сприймати художній твір як явище мистецтва слова, сприяти усвідомленню школярами повчального змісту  Притчі про блудного сина, розвивати комунікативні здібності учнів, їхнє самостійне  й критичне  мислення, культуру полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку, сприяти виробленню уміння використовувати здобуті навички в практичному житті; сприяти  розвитку особистості й самореалізації в сучасному житті.

Зміст уроку: філософські роздуми   учнів про одвічні людські цінності, про складність  людського буття, про вміння передбачати, прощати,  шукати вихід зі скрутних ситуацій.

Урок чітко структурований у відповідності до вимог особистісно зорієнтованого навчання.

Учитель планує  поділитись з однодумцями  методичним інструментарієм , до якого звертається, виробляючи читацькі вміння  і  який   сприяє  підвищенню інтересу до читання , а саме: прагне звернути увагу присутніх на сучасне прочитання Притчі, на  поєднання традиційних та інноваційних методів і прийомів роботи (евристична бесіда, віртуальна екскурсія картинною галереєю, дискусійна сітка Алвермана,  робота із ситуативними фреймовими структурами, використання медіатехногогій та ін.), а також  звертає  увагу присутніх  на використання компетентісно зорієнтованих завдань. Адже вдало дібрані прийоми , завдання, запитання сприяють розвитку критичного мислення, створюють можливість для реалізації творчого потенціалу учнів , які мають різний рівень навченості.

Під час роботи з текстом розставляються  нові акценти, в першу чергу звертається  увага на твір  як вид мистецтва, у ході аналізу вчитель прагне опиратись  на  суб’єктний досвід школярів, прагне  викликати в учнів позитивні емоції, які забезпечать емоційне сприйняття тексту художнього твору.

Крім того вчитель  планує звернути увагу присутніх на  роль вчителя в організації діалогу та співробітництва, у забезпеченні психологічного комфорту під час навчального процесу. Присутні на уроці матимуть можливість поповнити свою методичну скарбничку.

Відкритий урок у незнайомому класі – це непередбачуваність, велика відповідальність для вчителя, особливо коли урок  незрежисований, коли не знаєш психології  конкретного учнівського  колективу, тому спрогнозувати результативність, активний діалог  учитель-учень, учень- учень  важко, але майстерність вчителя –словесника і полягає в умінні активізувати навчальну комунікативну діяльність школярів .

І все ж як не складеться ситуація на уроці, але в  будь-якому випадку той, хто шукає родзинку, той завжди  її знаходить! Завітаймо на урок: раптом знайдемо щось цікаве!

Ольга Криворотенко,
Дніпропетровська область