Схема аналізу особистісно зорієнтованого уроку

 

 

№ п/п Запитання для аналізу Так Ні Частково
1. На уроці була забезпечена емоційна готовність учнів до навчальної діяльності.      
2. Учитель актуалізував суб’єктний досвід школярів.      
3. Учитель актуалізував  опорні знання школярів.      
4. Учням пропонувався загальний перелік цілей заняття.      
5. Учні визначали в загальному переліку цілей особисто значущі.      
6. Учні формулювали індивідуальні цілі заняття.      
7. План уроку (потрібне підкреслити): був відсутній; оголошений учням; став предметом обговорення.      
8. Учитель був толерантним у стосунках з учнями.      
9. На уроці переважав (потрібне підкреслити): монолог, діалог, полілог.      
10. На уроці переважали форми роботи (потрібне підкреслити): фронтальна, індивідуальна, парна, групова.      
11. На уроці були створені ситуації (потрібне підкреслити): успіху, вибору (цінностей; змісту навчального матеріалу, способів його опрацювання; бажаного рівня навчальних досягнень); затребуваності прояву учнем особистісних якостей (учень вправлявся «бути особистістю»).      
12. Учням пропонувалися завдання (потрібне підкреслити): репродуктивні, частково-пошукові, проблемні, дослідницькі, творчі.      
13. В учнів формувалися уміння діалогічної взаємодії з текстом (потрібне підкреслити): робота із заголовком, епіграфом, передбачення, постановка запитань (до автора, героя, однокласників, самого себе)      
14. Учням були запропоновані завдання (потрібне підкреслити): на розвиток уяви, емпатії, образного мислення, образного мовлення      
15. Учні вчилися з’ясовувати авторський задум      
16. Учитель був присутній на уроці як читач.      
17. Учитель на уроці був ментором, «поводирем»,  цікавим співрозмовником, наставником (потрібне підкреслити)      
18. Учитель постійно оцінював оригінальність суджень, правильність і раціональність шляхів розв’язку проблеми.      
19. На уроці проводився аналіз навчальної діяльності.      
20. На уроці здійснювалося оцінювання результатів навчальної діяльності.      
21. Учитель проводив з учнями рефлексію пов’язаних із навчальною діяльністю почуттів (що сподобалося? що ні? чому?).      
22. Учнів спонукали до осмислення змін у читацькому розвитку.      
23. Учні визначали значення вивченого особисто для себе      
24. Забезпечувалась можливість вибору домашніх завдань.      
25. Домашні завдання аналізувалися.      
26. Серед домашніх завдань були компетентнісно зорієнтовані      

А. Фасоля