УВАГА! ФЕСТИВАЛЬ!

ОЗОНівкам та ОЗОНівцям!
Хто цікавиться проблемами особистісно зорієнтованого навчання, має творчі набутки й тим, хто лише роздумує!

Шановні колеги!

5–6 жовтня 2016 року в м. Вінниці відбудеться
VІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок”

Проблемна тема фестивалю: «Формування читача в епоху інформаційних технологій».
Мета: окреслення кола проблем, пов’язаних зі специфікою читацької діяльності в епоху інформаційних технологій, і перспективних шляхів їх розв’язання; визначення напрямків реалізації особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання.
Основні завдання:
– з’ясувати специфіку читацької діяльності в епоху інформаційних технологій;
– сформувати психологічний портрет сучасного читача;
– ознайомитися з теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом залучення учнів до читання;
– визначити перспективні методики і технології, які сприяють розв’язанню проблеми;
– налагодити співпрацю ініціативних, творчих педагогічних працівників (учителів, науковців, управлінців, представників вищої школи й методичних служб усіх рівнів), які вибудовують діяльність на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, готові долучитися до апробації технології ОЗОН у своїй практиці;
– популяризувати ідеї особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання, розширювати коло його прихильників;
– розвивати й удосконалювати педагогічну майстерність учасників фестивалю шляхом участі в майстер-класах, педагогічних майстернях, семінарах, тренінгах.
У програмі Фестивалю:
– презентація творчих напрацювань учасників із питань організації читацької діяльності школярів;
– засідання Великої ОЗОНівської Ради;
– майстер-класи науковців і вчителів-практиків;
– проведення відкритих уроків;
– презентація книжкових новинок видавництв.

Заявку на участь у фестивалі надсилайте на електронну адресу larisacowalenko@yandex.ua
із зазначенням теми листа – «Фестиваль ОЗОН. Заявка» не пізніше 10 вересня 2016 року

Форма заявки:
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада, науковий ступінь, учене звання, кваліфікаційний рівень учителя
Контактний телефон, е-mail
На фестивалі планую
Презентувати власний досвід з проблеми (зазначити форму: методична розробка, дидактичний матеріал тощо та вказати тему роботи); провести майстер-клас, відкритий урок, виступити з повідомленням, узяти участь в обговоренні тощо
Прізвище, ім’я, по батькові, телефон (факс), е-mail посадової особи Вашого навчального закладу (установи) для надсилання листа-клопотання про Ваше відрядження для участі у Фестивалі (якщо потрібно)

Телефон для довідок: Коваленко Лариса Василівна (097) 278 80 50; 0632897182 – Вінницька академія безперервної освіти;
Куцевол Ольга Миколаївна (097) 563 19 14 – кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.