Контрольні роботи. 6 клас

Контрольна робота № 1
Загадково прекрасна і славна давнина України
(Календарно-обрядові пісні. Пісні літературного походження.
М.Вороний. Т.Шевченко, В.Рутківський)

І варіант

І рівень (3 бали: 0,5 бала за кожну правильну відповідь)

Зміст

Бал

1. Яка з пісень є національним гімном нашої держави? ______________________
__________________________________________________________________________ 
 2. Хто є найпопулярнішим персонажем колискових? _____________________________

 

 3. Назви яких “празників” згадуються в колядці “Добрий вечір тобі, пане господарю!”?
__________________________________________________________________________ 
 4. Яка з пісень січових стрільців набула найбільшої популярності? __________________________________________________________________________

 

 5. За допомогою чого гудець повернув юнакові історичну пам’ять (М. Вороний, “Євшан-зілля”)? _____________________________________________________________________

 

 6. У якому з творів Тараса Шевченка розповідається про морські походи козаків? _____
__________________________________________________________________________ 

ІІ рівень (3 бали: 0,25 бала за кожну правильну відповідь)

Завдання з вибором однієї  правильної відповіді

1. Який зміст народ укладав у жниварські пісні?

£     Пошану до природи, поетизацію її таємниць.

£     Вдячність родючому полю, радість за врожай.

£     Величання господарів, бажання успіхів у новому році.

£     Закликання весни, сподівання на гарний урожай.

2. Чому Грицик та Санько покинули село і прийшли на острів у плавнях (В.Рутківський, “Джури козака Швайки”)?

£     Щоб уникнути покарання пана. £     Принесли козакам звістку.
£     Прагнули козакувати. £     Прийшли забрати рибу.

 

3. Який з епізодів поеми М. Вороного “Євшан-зілля” є кульмінацією твору?

£     Згадка про оповідання в давніх літописах.

£     Хлопець згадав свій рідний край.

£     Гудець їде в Київ.

£     Ханський син потрапив у полон.

4. Яка головна ознака веснянок?

£     Закличність. £     Урочистість. £     Патріотичність. £     Задушевність.

 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

 1. За допомогою яких засобів у колискових піснях створюється атмосфера доброти, любові, спокою?

£     Пестливих слів. £     Повторення слів, рядків.
£     Міфічних образів. £     Короткого змісту.

 

 2. Які відомі російські художники долучилися до викупу Т.Шевченка з кріпацтва?

£     Є.Гребінка. £     І.Сошенко. £     К.Брюллов. £     О.Венеціанов.

 

Завдання на встановлення відповідності

Установи відповідність між різновидами пісень та їх ознаками.

1. Пісні-гімни

1 –

А уповільнений ритм, пестлива лексика.
2. Колискові

2 –

Б віршовані побажання своїм рідним, близьким.
3. Веснянки

3 –

В літературне походження, урочисте й піднесене виконання.
4. Стрілецькі

4 –

Г патріотичність, закличність, натхненність.
5. Щедрівки

5 –

 

ІІІ рівень (3 бали:  1,5 бала за кожне правильно виконане завдання)

1. Як змив дід Кібчик ганьбу свого внука Дурної Сили? Як це його характеризує (В.Рутківський, “Джури козака Швайки”)? ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Сформулюй тему поезії Т. Шевченка “Думка”. ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІV рівень (3 бали)

Виконай одне із завдань за вибором.

  1. Напиши невеликий твір-розповідь “Обрядове дійство, яке мені найбільше подобається”. Назви пісні, які при ньому виконуються.
  2. Напиши невеликий роздум на тему “Чи можна знайти щастя на чужій землі?” Підтвердь свої міркування прикладами з поеми М. Вороного “Євшан-зілля” та сучасного життя.
  3. Розкажи у формі невеликої розповіді, що тебе найбільше захопило в книзі В.Рутківського “Джури козака Швайки” (розділ “На Козацьких островах”).
  4. М.Вороний у поемі “Євшан-зілля” дорікає українцям, що вони свою землю зацурали, занедбали. Що, на твою думку, має робити людина, зокрема твій ровесник, щоб такого не траплялося? Розкажи про це у невеликому творі “Кого я вважаю патріотом”.
  5. Напиши невелике есе про те, чого ти навчився як читач під час вивчення теми “Календарно-обрядові пісні. Пісні літературного походження. Твори М.Вороного, Т.Шевченка, В.Рутківського” (Есе – вільний виклад думок, власні міркування, викликані якимось твором, явищем тощо).

 Контрольна робота № 1
Загадково прекрасна і славна давнина України
(Календарно-обрядові пісні. Пісні літературного походження.
М.Вороний. Т.Шевченко,В.Рутківський)

ІІ варіант

І рівень (3 бали:  0,5 бала за кожну правильну відповідь)

Зміст

Бал

1. Що подарував Господь дівчині-Україні (за легендою про дівчину-Україну)? _______

 

2. За що Швайка відшмагав Дурну Силу різками (В.Рутківський, “Джури козака Швайки”)? _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. Хто є автором Державного Гімну України? ______________________________________

 

4. Що зробив князь Володимир, щоб юний половець забув рідний край (М.Вороний, “Євшан-зілля”)? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. Де народився Тарас Шевченко? _____________________________________________
6. Що таке анафора? ___________________________________________________________

 

ІІ рівень (3 бали: 0,25 бала за кожну правильну відповідь)

Завдання з вибором  однієї  правильної відповіді

 1. Що народ оспівував у піснях зимового циклу?

£     Закликав весну, виражав сподівання на гарний урожай.

£     Вшановував природу, поетизував її таємниці.

£     Висловлював вдячність полю, радість із приводу гарного врожаю.

£     Величав господарів, бажав успіхів у новому році.

 2. Що символізує євшан-зілля для ханового сина (М.Вороний, «Євшан-зілля»)?

£     Батьківську любов. £     Продовження роду.
£     Повернення пам’яті. £     Любов до пісні.

 

3. Як називаються художні засоби, використані у словосполученнях“синє море”, “серце козацькеє”,  “неньку старенькую”, “молоду дівчину”?

£     Метафори. £     Постійні епітети.
£     Символи. £     Метафоричні порівняння.

 

4. Яка із приказок виражає головну думку вірша Т.Шевченка “Думка”?

£     У чужій сторонці навіть сонце не звідти сходить “.

£     Тяжко тому жить, хто не хоче робить.

£     Бог не без милості, козак не без долі.

£     Степ та воля – козацькая доля.

 Завдання з вибором  кількох правильних відповідей

1. Познач серед поданих мотивів ті, які звучать у стрілецьких піснях.

£     Побажання своїм рідним, близьким щастя й благополуччя.

£     Вияв материнської ніжності, теплоти, любові до дитини.

£     Присяга на вірність Україні, рідному народові.

£     Віра в перемогу, в краще майбутнє українців.

2. Колядки як величальні пісні походять від слова “коляда”, яке означає:

£     різдвяна зірка £     різдвяна пісня
£     винагорода за колядування £     початок нового року

 

Завдання на встановлення відповідності

Установи відповідність між творами та персонажами, які в них зображені.

1. “Євшан-зілля”

1 –

А брати-українці, січові стрільці.
2. “Думка”

2 –

Б малий хлопчина, Мономах, старий хан.
3. “Іван Підкова”

3 –

В козак, батько, молода дівчина.
4.«Ой, у лузі червона калина похилилася»

4 –

Г запорожці, отаман, султан.
Ґ дівчина, кобзар, стара мати.

 

ІІІ рівень (3 бали:  1,5  бала за кожне правильно виконане завдання)

1. Дід Кудьма заборонив Швайці розправлятися з Тишкевичем у Воронівці. Чому? Як цей вчинок характеризує діда?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Сформулюй головну думку поеми М. Вороного “Євшан-зілля”. __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІV рівень (3 бали)

Виконай одне із завдань за вибором.

  1. Напиши невеликий твір-розповідь “Обрядове дійство, яке мені найбільше подобається”. Назви пісні, які при ньому виконуються.
  2. Напиши невеликий роздум на тему “Чи можна знайти щастя на чужій землі?” Підтвердь свої міркування прикладами з поеми М. Вороного “Євшан-зілля” та сучасного життя.
  3. Розкажи у формі невеликої розповіді, що тебе найбільше захопило в книзі В.Рутківського “Джури козака Швайки” (розділ “На Козацьких островах”).
  4. М.Вороний у поемі “Євшан-зілля” дорікає українцям, що вони свою землю зацурали, занедбали. Що, на твою думку, має робити людина, зокрема твій ровесник, щоб такого не траплялося? Розкажи про це у невеликому творі “Кого я вважаю патріотом”.
  5. Напиши невелике есе про те, чого ти навчився як читач під час вивчення теми “Календарно-обрядові пісні. Пісні літературного походження. Твори М.Вороного, Т.Шевченка, В.Рутківського” (Есе – вільний виклад думок, власні міркування, викликані якимось твором, явищем тощо).

 М. Піддубний,
методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів
Рівненського ОІППО