Види мистецтва. Художня література як мистецтво слова. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Особистісно зорієнтований урок української літератури у 5 класі.

31.08.2014 0

Мета: допомогти учням усвідомити роль художньої літератури в житті людини; розкрити зміст понять мистецтво, види мистецтва, художня література, фольклор, літопис; розвивати образне мислення школярів; виховувати Читати більше

Ціле- і смислевизначення з курсу української літератури 5 класу. Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури.

31.08.2014 0

ТЛ: образне слово. Мета: окреслити коло тем, які будуть розглядатися на уроках української літератури протягом року, семестру, під час опрацювання теми; допомогти дітям усвідомити роль Читати більше

Людина і природа в творчості Євгена Шморгуна. Збірка “Мова зела” (Особистісно зорієнтований урок літератури рідного краю у 5 класі)

18.12.2013 0

Мета: ознайомити учнів із письменником Рівненщини Є. Шморгуном та змістом оповідань збірки “Мова зела”; розширити знання про рослинну символіку українців – дуб, калину, мати-й-мачуху, жито; Читати більше

Елементи незвичайного в повісті Г.Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору. Особливості його мови (Особистісно зорієнтований урок у 5 класі)

18.12.2013 0

Мета:дослідити композиційну будову, жанрові ознаки повісті-казки, визначити реальне й фантастичне у творі; розвивати вміння давати власну оцінку вчинкам героїв; формувати розважливе ставлення до свого життя, Читати більше

Морально-етичні проблеми в повісті-казці Галини Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети (Особистісно зорієнтований урок у 5 класі)

18.12.2013 0

Мета: формувати в учнів уміння визначати тему твору, бачити порушені автором проблеми й висловлювати власні міркування з приводу їх, розвивати навички логічного мислення, виразного читання, Читати більше

Галина Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”. Зміст твору. (Особистісно зорієнтований урок у 5 класі)

18.12.2013 0

Мета:допомогти осмислити зміст повісті-казки, формувати навички виразного читання, уміння переказувати прочитане, розвивати уяву, виховувати відповідальність за власні вчинки. Ім’я уроку. “Чудеса починаються!” (Г. Малик). Цілі. Читати більше

Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми “Міфи, легенди, перекази, народні казки”. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі

15.09.2013 0

Мета: формувати вміння узагальнювати й систематизувати предметні знання і вміння учнів з теми, рефлексувати й оцінювати рівень досягнення визначених навчальних цілей; виробляти вміння осмислювати значення Читати більше

Українська народна казка “Ох”. Фантастичне й реальне в казці. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі

15.09.2013 0

Мета: допомогти розкрити зміст казки, удосконалювати вміння аналізувати прозовий твір, виразно читати й переказувати, розвивати мовлення; плекати любов до природи. Цілі. Учні знатимуть: зміст казки, Читати більше

Реальне й фантастичне в казці “Летючий корабель”. Повчальний зміст казки. Особистісно зорієнтований урок у 5 класі.

15.09.2013 0

Мета: опрацювати зміст казки “Летючий корабель”; формувати вміння робити висновки; розвивати творчу уяву; вдосконалювати вміння виразно читати казки; виховувати прагнення допомагати людям, які потребують цього. Читати більше

1 2 3