Ціле- і смислевизначення з курсу української літератури 5 класу. Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури.

ТЛ: образне слово.

Мета: окреслити коло тем, які будуть розглядатися на уроках української літератури протягом року, семестру, під час опрацювання теми; допомогти дітям усвідомити роль слова в житті людини; розвивати логічне та образне мислення; виховувати інтерес до літератури, прищеплювати бажання читати.

Цілі.

Учні знатимуть: імена 2-3 письменників, коло тем, назви 2-3 творів, які будуть розглядатися під час вивчення української літератури у І семестрі; зміст понять образне слово, читач, уміти читати;

специфіку організації навчальної діяльності у 5 класі; роль оволодіння організаційно-діяльнісними уміннями.

Учні вмітимуть: розповісти про роль художнього слова в житті людини;

пояснити значення оволодіння організаційно-діяльнісними уміннями.

Тип уроку. Комбінований урок.

Обладнання: анкети «Для чого вивчати літературу», «Цілі вивчення української літератури», підручник, виставка книг.

Методи, прийоми, види, форми роботи: розповідь учителя, бесіда, коментоване читання.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (привітання з новим навчальним роком, обмін побажаннями).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

Учитель. Ми з вами вперше на уроці української літератури. У молодших класах у вас був предмет «Літературне читання». Коли ви згадуєте уроки читання, якими є ці спогади? (Відповіді учнів).

Чого ви вчилися на цих уроках? Які твори вивчали? Які з них сподобалися найбільше? (Відповіді учнів).

ІІ. Цілевизначення і планування.

1. Знайомство з підручником.

Учитель. Ми на роках літератури продовжуватимемо вчитися читати, будемо знайомитися з авторами, серед яких зустрінемо і знайомі імена. Щоб у цьому переконатися, візьмемо до рук підручник. Розгляньте його обкладинку, форзаци (До речі, що означає це слово?), ознайомтеся зі змістом. Яка структура підручника? Які розділи він містить? («Вступ». «Світ фантазії, мудрості», «Історичне минуле нашого народу», «Рідна Україна. Світ природи»).

– Про що нам «розказують» назви розділів, яку інформацію несуть? (Відповіді учнів).

– Чи є серед вказаних імен знайомі? Може, хтось уже читав якийсь із зазначених творів? (Відповіді учнів).

–   Розділи містять на тільки назви творів, відомості про їх авторів, а й літературознавчий матеріал («Мова автора і персонажів», «Портрет», «Прозова і віршована мова» та ін). Ці знання допоможуть вам стати кваліфікованими читачами. «Словник літературознавчих термінів», з якими познайомимось, уміщено  в кінці підручника.

2. Ознайомлення із загальними цілями навчальної діяльності у 5 класі.

Учитель. Отже, перед нами – цікавий і захоплюючий світ. І сьогодні ми вирушаємо у мандрівку його стежками. І, як у кожній мандрівці, насамперед потрібно визначити, куди ми прямуємо, з якою метою, чи готові до подорожі, як будемо іти, що маємо взяти з собою.

Бесіда.

– Кінцева мета… Яка вона? Для чого потрібно вивчати літературу?

(Учитель підводить учнів до думки, що мета – стати умілими читачами).

– А що це значить – «умілий читач»? Який він? Що він уміє? Читати? А що означає вислів «уміти читати»? Ви умієте читати? Чи є різниця між читанням підручника, газети, наукової і художньої літератури? (Учитель підводить учнів до думки, що уміти читати – це не лише розуміти зміст окремих слів, речень, усього тексту, а уявляти прочитане, співпереживати героям, «чути» автора і розуміти його, визначати значення прочитаного для самого себе).

– Читання часто називають спілкуванням із письменником. Як ви думаєте, чому? (Відповіді учнів).

– Спілкування – це обов’язково діалог. Чи можна вести діалог із книжкою? Що означає поняття «вести діалог із книжкою»? Для чого потрібен такий діалог? (Відповіді учнів).

– Чи хочете ви стати гарними читачами? Так? Тоді ми маємо навчитися вести такий діалог.

– Таким чином, ми з’ясували, куди йдемо. Наступне питання: як будемо йти? Один орієнтир уже маємо: уміщений у підручнику перелік творів для опрацювання. Але є ще й інші орієнтири. Ось іще один – перелік цілей: чого ми маємо навчитися на цьому шляху. Познайомтеся, будь ласка, із загальним переліком цілей на навчальний рік. (Учні переглядають перелік, коментують його, висловлюють враження, думки).

3. Пояснення специфіки особистісно зорієнтованого навчання, значення оволодіння оргдіяльнісними уміннями.

– Іще один – ваші власні цілі. Їх ви визначите удома, заповнивши анкету.

Ми постійно повертатимемося до переліку цілей: учитимемося планувати й аналізувати (рефлексувати) свою читацьку діяльність, оцінювати її. Бо хіба ж може дійти до мети той, хто не знає, правильно він іде чи ні, у той бік чи ні, з належною швидкістю чи відстає? Згодні?

Залишилося ще два питання. Наскільки ми готові до подорожі, визначимо упродовж наступних уроків. А щодо того, що маємо взяти із собою в дорогу, то, очевидно, насамперед бажання пройти визначений шлях, пройти успішно, відкрити нові сторінки літератури. Чи маємо ми таке бажання? Маємо? Тоді в путь.

4. Запис теми уроку та її аналіз.

– Тема нашого першого уроку: «Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури». Про що ми говоритимемо? Про «слово» – слово в житті людини, «художнє слово», «образне слово».

5. Ознайомлення з планом роботи.

План уроку

 1. Бесіда про роль слова в житті людини.
 2. Опрацювання матеріалу підручника про образне слово.
 3. Рефлексія процесу і результатів навчальної діяльності.
 4. Аналіз домашнього завдання.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Бесіда про роль слова в житті людини.

Учитель: То яка ж роль слова в нашому житті? (Відповіді учнів і доповнення вчителя).

2. Опрацювання матеріалу підручника про образне слово* (Тут і далі знаком * позначаємо вказівку на підручник Авраменко О. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2013. – 288 с.).

Учитель. Уточнити свої відповіді, а також з’ясувати, що ж таке «художнє слово», «образне слово» нам допоможе підручник. Прочитайте перші три абзаци розділу підручника «Слово в житті людини. Художня література як мистецтво слова» (с. 4).

Дайте відповідь на запитання, виконайте завдання:

 1. 1.      У якому реченні йдеться про роль слова в житті людини? Зацитуйте.

(«Саме через нього ви пізнаєте світ, дістаєте емоційну й естетичну насолоду»).

 1. 2.      Чи всі слова у цьому реченні зрозумілі? Обміняйтесь думками із сусідом по парті, що означають поняття «емоційна насолода», «естетична насолода». (Емоційна насолода – сильні за інтенсивністю переживання почуття радості, задоволення, захоплення тощо. Естетичні почуття – почуття, викликані спогляданням і переживанням краси у явищах природи, творах мистецтва. Художньо довершені твори мистецтва викликають естетичну насолоду – потужне за силою переживання відчуття радості, задоволення, захоплення від сприйняття художнього слова, зображеної у творі краси людської душі, природи). 
 2. 3.      Чи згодні ви з автором підручника, що другий із наведених текстів більш емоційний? Поясніть, як твориться ця емоційність.
 3. 4.      Сформулюйте на основі прочитаного визначення: «Образне слово – це…». Обговоріть його у парі. Чиє визначення видається більш точним, влучнішим, точнішим? За обопільною згодою запишіть його у свій робочий зошит.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Рефлексія процесу і результатів навчальної діяльності.

Бесіда.

– Що ми робили сьогодні на уроці?

– Що дізналися нового?

– Чи сподобалось працювати на уроці? Чим саме?

V. Аналіз домашнього завдання.

Домашнє завдання:

Обов’язкове загальне: 1. Заповнити анкети «Для чого вивчати літературу» і «Цілі вивчення літератури». 2. Описати, вживаючи образні вислови, якийсь предмет (явище природи, рослину, тварину, людину). Назвати способи творення образних слів.

Обов’язкове на вибір:

1. Прочитай текст і підготуй усну відповідь на запитання: «Що потрібно людині для творчості?»

Образним словом може володіти лише той, хто від природи має дар творити, тобто має розвинену уяву, вміє фантазувати, бачити світ по-своєму, відчуває його загадковість, красу, мудрість. Як іскри від вогню, вони народжуються від цього особливого бачення і беруть людину у свій полон назавжди… (За Р. Мовчан).

2. Прочитай текст. Дай усну відповідь на поставлені після нього запитання.

Чи ти бачив, як будується цегляний будинок? З таких окремих образних слів-цеглинок складається художній твір. Витягнеш одну – будівля впаде. Пригадуєш вираз: «З пісня слова не викинеш?» навіть якщо будинок схожий на інші, він має свій колір – колір настрою, почуттів, думок, з якими живуть у ньому мешканці. Все в образному світі має свої колір, звук, настрій. (Р. Мовчан).

Чи згоден ти з автором? А який настрій, звук має твоя улюблена поезія? Яким кольором ти розфарбував би її? Зроби це, виписавши по пам’яті вірш на окремий аркуш паперу.

За бажанням: підготуватися до декламації улюбленого твору (уривка з нього) української літератури.

 Додаток 1

Анкета

«Для чого потрібно вивчати літературу?»

учня (учениці) 5 класу _________________________________________

Що з цього приводу думають:

Я ________________________________________________________________

Мій товариш ______________________________________________________

Мої батьки ________________________________________________________

Учителі ___________________________________________________________

Додаток 2

Анкета

«Цілі вивчення української літератури»

учня (учениці) 5 класу __________________________

Відзнач кілька (3–5) головних цілей, яких ти хочеш досягнути у цьому навчальному році.

 1. Вивчити матеріал підручника.
 2. Прочитати всі твори, які будуть вивчатися у 5 класі.
 3. Стати гарним читачем.
 4. Навчитися самостійно здобувати знання.
 5. Розвивати свої здібності (вказати які ___________________________).
 6. Навчитися правильно організовувати свою роботу: ставити цілі, складати реальний план, виконувати його й оцінювати результат.
 7. Навчитися уважно слухати, правильно розмовляти, аргументовано сперечатися.
 8. Отримати гарну семестрову (річну) оцінку з української літератури.
 9. Нічого не хочу.
 10. Свій варіант цілі ___________________________________________.

А. Фасоля,
канд. пед. наук,
м. Київ