Підручник з української літератури: погляд крізь призму засадничих ідей діяльнісного, особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів

11.12.2019 0

Задекларована в нормативних освітніх документах теза про розвиток української освіти на засадах діяльнісного, особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів потребує розробки як на рівні визначення теоретичних Читати більше

ВРУЧИТИ УЧНЕВІ КЛЮЧІ… ВІД ТЕКСТУ

03.04.2018 0

Пропонована увазі читачів методична розробка — результат співпраці науковця і вчителя-практика, підсумок пошуків під час підготовки до уроку за поезією І. Малковича “Із янголом на плечі”, Читати більше

МІСЦЕ ПОЕТИЧНОЇ СКОВОРОДІАНИ У СИСТЕМІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ДІАЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

21.10.2015 0

Нині актуальним завданням учительства є формування політичної української нації – сильної, здатної відстояти суверенітет своєї держави, проєвропейської. Одним із кроків до цього є окреслення кола Читати більше

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СУТНІСНА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

01.10.2014 0

Майстерність можна трактувати як форму прояву компетенцій і водночас форму формування компетентності. Майстерність є вища форма вираження компетентності. «Акме» у русі компетентності людини являє собою Читати більше

Алгоритм розробки і застосування компетентнісно зорієнтованих завдань на уроках української літератури

31.03.2013 0

Почуєш – забудеш.  Побачиш – запам’ятаєш.   Зробиш сам – зрозумієш…   Головним завданням сучасної школи є підготовка компетентних людей – таких, які були б Читати більше

Формування загальнонавчальних умінь учнів в умовах компетентнісної освіти

05.12.2012 0

Шлях до компетентнісної освіти – непростий, нелегкий, тривалий у часі. Але наполегливість, з якою він долається, вселяє певний оптимізм. Йдеться, насамперед, про утвердження компетентнісної освіти Читати більше