Метка «6 клас»

Загадково прекрасна і славна давнина України. Ціле- і смисловизначення з теми: “Календарно-обрядові, колискові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження”.  Роль і місце пісні в житті українців.   Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. Урок української літератури у 6 класі

Загадково прекрасна і славна давнина України. Ціле- і смисловизначення з теми: “Календарно-обрядові, колискові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження”. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. Урок української літератури у 6 класі

Мета. Ознайомити учнів із  змістом теми, колом проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, головними календарними обрядами українців, народною обрядовою піснею, її різновидами, засвоїти зміст поняття “народна пісня”; пояснити магічну силу обрядових пісень; виховувати повагу до прадавніх вірувань наших предків, гордості за свій талановитий народ. Цілі. Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення...
Календано-тематичне планування уроків української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. Цілі для учнів. 6 клас. І семестр

Календано-тематичне планування уроків української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. Цілі для учнів. 6 клас. І семестр

ВСТУП ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ Знати: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення української літератури в 6 класі і цієї теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; 2-3 факти про рукописні книги часів Київської Русі;  основні відомості про Нестора-літописця; відомості про головні календарні обряди українців; назви видів, провідні мотиви обрядових пісень літнього...
Календарно-тематичне планування уроків української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. 6 клас, І семестр

Календарно-тематичне планування уроків української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. 6 клас, І семестр

  № Зміст К-ть год. Дата Цілі уроку Методи,  прийоми, форми, види робіт 1 Ціле- і смислевизначення з курсу української літератури 6 класу.ВСТУП Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться книга». Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору. 1 Учні знатимуть:...
Сторінки підручника. 7 клас. Любов Пономаренко

Сторінки підручника. 7 клас. Любов Пономаренко

Відкрила для себе Любов Пономаренко – гіперобдаровану письменницю… Оксана Забужко Після вивчення цієї теми ви зможете: -       пояснювати значення терміна «новела»; -       визначати провідну думку в кожному епізоді твору; -       коментувати власне розуміння закінчення твору; -       визначати основну ідею твору, обґрунтовувати її; -       висловлювати власні думки щодо ролі й значення гуманізму в розвитку людства і...
Сторінки підручника. 6 клас. Повторення й узагальнення вивченого

Сторінки підручника. 6 клас. Повторення й узагальнення вивченого

Тема “ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ” Що таке календарно-обрядові поезія? Які різновиди обрядових пісень ти знаєш? Наведи приклади. Які особливості характерні для обрядових пісень весняного, зимового, літнього циклів? Які особливості у народних колискових пісень? Які художні засоби використовуються в текстах обрядових та колискових піснях? Наведи приклади. Що ти знаєш про спадщину обрядових звичаїв інших...
Емма Андієвська. «Казка про яян» (урок літератури у 6 класі в системі особистісно зорієнтованого навчання)

Емма Андієвська. «Казка про яян» (урок літератури у 6 класі в системі особистісно зорієнтованого навчання)

Мета: допомогти  учням глибше усвідомити притчевий зміст і художню вартість  казки; розвивати навички визначення головної думки твору, ключових фраз; висловлювати свої думки про прочитане; виховувати повагу до морально-етичних цінностей, що допомагає бачити і розуміти красу світу. Цілі. Після цього уроку учні знатимуть: окремі факти біографії Е. Андієвської; зміст казки-притчі «Казка про яян». умітимуть: виразно і...
Т.Г. Шевченко. "Іван Підкова". Історична основа твору.  Героїзм та мужність українських козаків. Художні особливості поеми (урок української літератури в 6 класі)

Т.Г. Шевченко. “Іван Підкова”. Історична основа твору. Героїзм та мужність українських козаків. Художні особливості поеми (урок української літератури в 6 класі)

Урок української літератури у 6 класі  Психолого-педагогічна характеристика класу У 6-Б класі навчається 28 учнів (13 хлопчиків і 15 дівчаток). В цілому в учнів сформовані читацькі уміння. Усі учні уміють задавати запитання і відповідати на них, складати простий план. 60 % учнів вільно висловлюють свої думки. Стан успішності в класі: Високий рівень знань мають 7...
Микола Вороний. «Євшан-зілля». Особливості літературного твору. Ідея відданості Батьківщині, своєму народові (урок української літератури в 6 класі)

Микола Вороний. «Євшан-зілля». Особливості літературного твору. Ідея відданості Батьківщині, своєму народові (урок української літератури в 6 класі)

  Урок української літератури в 6 класі   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 6-Б КЛАСУ  Класний колектив згуртований, активний, дружний, учнi пiдтримують один одного, умiють допомагати, є активними учасниками членами шкiльноi органiзацii „Соняшник”. За типами темпераменту можна виділити 7 холериків, що складає 35%, 7 флегматиків (35%), 3 меланхоліки (15%) та 3 сангвініки (15%). За станом здоров’я – 6...
Зіткнення неповторності й буденності  в поезії Ліни Костенко «Кольорові миші»  (урок української літератури в 6 класі)

Зіткнення неповторності й буденності в поезії Ліни Костенко «Кольорові миші» (урок української літератури в 6 класі)

Мета.  Допомогти шестикласникам збагнути суть авторського задуму, зрозуміти умовність зображеної ситуації, алегоричний зміст образів; розвивати творчу уяву, логічне мислення, уміння коментувати зміст твору; формувати позитивне мислення, неординарну особистість. Цілі. Учні знатимуть: зміст вірша «Кольорові миші», тему, головну думку. Учні вмітимуть: уявляти події твору, вдумливо читати і коментувати поезію Ліни Костенко, висловлювати власне ставлення до прочитаного,...
Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму». Настрої та почуття, висвітлені в поезії

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму». Настрої та почуття, висвітлені в поезії

Урок української літератури у 6 класі  Ознайомлення з конспектом уроку Сьогодні ви відвідаєте урок української літератури у 6 класі. Як особистісно зорієнтований я визначила урок на тему:  «Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму». Настрої та почуття, висвітлені в поезії». Ця  тема вивчається в розділі «Я і світ». На цьому уроці хочу показати, як мої учні ставлять...
Володимир Винниченко  «Федько – халамидник». Образ Федька.   Щедрість головного героя твору на добро

Володимир Винниченко «Федько – халамидник». Образ Федька. Щедрість головного героя твору на добро

Особистісно зорієнтований урок української літератури у 6 – Б класі Ознайомлення з проектом  уроку Доброго дня усім! Сьогодні ви відвідаєте   урок  української літератури  у 6  класі.  За системою ОЗОНу  в цьому класі  працюю другий рік.  Тема уроку: .  Ім’я уроку:  «Добрий чоловік -  надійніше кам’яного мосту». В основу уроку  покладені принципи  особистісно зорієнтованого навчання.  Звичайно, ...
Що людину повертає з  чужини? (за   поемою М.  Вороного «Євшан – зілля»)

Що людину повертає з чужини? (за поемою М. Вороного «Євшан – зілля»)

Урок української літератури у 6 класі  Що людину повертає з  чужини? (за   поемою М.  Вороного «Євшан – зілля») Мета: ознайомити учнів зі змістом твору, сприяти розвитку навичок вдумливого, виразного читання; розвивати логічне та образне мислення, вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати патріотизм, почуття вірності Батьківщині. Цілі: Учні знатимуть:  зміст поеми, її історичну основу;  риси характеру...