Календарне планування уроків української літератури. 6 клас, ІІ семестр

Пропоноване читачам календарне планування уроків української літератури для ІІ семестру 6 класу розроблене з урахуванням змін, внесених до програми Міністерством освіти і науки України (вилучено з  розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України» твір О. Іваненко «Друкар книжок небачених»; додано до розділу «Загадково прекрасна і славна давнина України» розділи з роману В. Рутківського «Джури козака Швайки»; у розділі «Я і світ» передбачено вивчення поезій І. Калинця зі збірки «Дивосвіт» (на вибір): «Писанки», «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим»).

У зв’язку з цим відбувся перерозподіл годин, на що звертаємо особливу увагу вчителів.

Планування розроблене на засадах особистісно зорієнтованого навчання. Акцент зроблено на виробленні загальнонавчальних умінь як визначальної складової процесу формування суб’єктності учня-читача, його самопізнання і самотворення, оперті на суб’єктний досвід, забезпеченні умов для виявлення особистісної позиції щодо прочитаного, урахування читацьких інтересів, нахилів, формуванні настанови і розвиток умінь діалогічного прочитання художнього твору тощо.

№ уроку

Зміст

К-ть год.

Дата

Цілі уроку

Методи,  прийоми, форми, види робіт

34

Я І СВІТ (Творчість С. Чернілевського, І. Жиленко, І. Калинця, Е. Андієвської). Ціле- і смислевизначення з теми.

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…»

Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

ТЛ: віршові розміри ямб, хорей.

    Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;

зміст віршів С. Чернілевського, їхню тематику, основну думку; визначення віршових розмірів ямб, хорей.

Учні вмітимуть: виразно й усвідомлено читати вірші; коментувати відчуття, висловлені в цих творах, співвідносити їх із власними; вести діалог із текстом;  розкрити роль батьківського дому в житті людини, пояснювати, чому людина відповідальна за власну родину; розрізняти віршові розміри ямб і хорей.

Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її.

 
35-36

Ірина Жиленко. «Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»

Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

 

2   Учні знатимуть: основні мотиви, теми віршів І. Жиленко;

Алгоритм цілевизначення та планування роботи в групі.

Учні вмітимуть: виразно читати вірші, коментувати їхній зміст; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; вести діалог із текстом (ставити запитання різних видів до автора, ліричного героя, самого себе, однокласників, учителя); знайти ужиті художні засоби і пояснити їхню роль; розповісти про свій світ дитинства, дитячі мрії і фантазії; роль почуття дружби в житті людини, вміння бачити красу навколо, цінувати доброту (сформулювати і довести тезу); своє розуміння щастя і шляхів до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі.

Визначити власні цілі уроку та обговорити їх у групі, спланувати роботу групи.

 
37–38

Ігор Калинець. «Писанки», «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зб. «Дивосвіт», на вибір)

Один із талановитих українських поетів, який пише і для дітей. Цікавий епізод із його життя. Своєрідність форми його поезій. Образ найдорожчої людини − мами. Відчуття, навіяні великодньою поезією «Писанки».

1   Учні знатимуть: основні мотиви, теми віршів І. Калинця; підняті проблеми; одну поезію напам’ять (на вибір);

Учні вмітимуть:  прокоментувати образне бачення світу, явищ природи в поезіях циклу «Дивосвіт»; виразно читати вірші, коментувати їхній зміст; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; вести діалог із текстом (ставити запитання різних видів до автора, ліричного героя, самого себе, однокласників, учителя); прокоментувати роль метафори й порівняння в «Писанці», реальне та уявне в ній; схарактеризувати образ мами; пояснювати поєднання у творі уявного, фантастичного і реального; висловлювати власне бачення стежки, дощу, сонця, вітру тощо; знайти ужиті художні засоби і пояснити їхню роль;

 
39

Емма Андієвська. «Казка про яян».

Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. Добро і любов до світу у «Казці про яян». Прихований повчальний зміст твору.

ТЛ: притча.

1   Учні знатимуть:

окремі факти з біографії Е. Андієвської; зміст «Казки про яян», її головну думку; визначення літературознавчого поняття «притча»;

Учні вмітимуть:

здійснити ознайомлювальне і вибіркове  читання; виразно і вдумливо читати казку, виокремлювати у ній фантастичні елементи; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; висловити основний зміст тексту 2-3 реченнями; розкрити головну думку твору, відшукавши в ньому ключові фрази; вести діалог із текстом (задавати уточнюючі запитання); сформулювати власні висновки про основні ідеї твору; знаходити інформацію в Мережі, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її.

 
40

«Говорюща риба». Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом. Прихований повчальний зміст твору.

1   Учні знатимуть:

зміст казки-притчі «Говорюща риба», її головну думку;

Учні вмітимуть:

здійснювати вибіркове читання; виразно і вдумливо читати казку, виокремлювати у ній фантастичні елементи; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; розкрити головну думку твору, відшукавши в ньому ключові фрази; сформулювати власні висновки про основні ідеї твору; визначити жанр твору (сформулювати і довести тезу); скласти бібліографію до теми «Емма Андієвська – казкар»; вести діалог із текстом (задавати уточнюючі запитання).

 
41

Урок позакласного читання. Є.Гуцало. Оповідання.

 

1   Учні знатимуть: зміст 1 – 2 оповідань Є.Гуцала;

Алгоритм цілевизначення і планування роботи в малій групі; алгоритм та критерії оцінювання роботи групи.

Учні умітимуть: уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; скласти план оповідання; висловлювати власне ставлення до прочитаного (сформулювати і довести тезу); визначити тему, головну думку оповідання; пояснити роль художніх засобів у творі; вести діалог із текстом.

Визначити власні цілі, обговорити їх у групі; дати оцінку роботи групи та кожного її члена.

 
42

Урок розвитку мовлення. Твір-роздум на основі прочитаних творів розділу “Я і світ”.

1   Учні знатимуть: зміст творів даної теми; алгоритм написання і перевірки твору-роздуму;

Алгоритм цілевизначення;

Учні умітимуть: визначати зміст і обсяг необхідної інформації; логічно, чітко викладати думки; написати твір-роздум на основі вивченого матеріалу.

Визначити цілі і спланувати власну діяльність на уроці.

 
43

Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми «Творчість Лесі Українки, В. Винниченка, С. Чернілевського, І. Жиленко, І.Калинця,  Е. Андієвської».

Контрольна робота. Тести.

1   Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Учні вмітимуть: узагальнити і систематизувати вивчене; представити інформацію у різних формах; відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху; проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку; з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.

 
44

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

Ціле- і смислевизначення з теми.

Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки».

В. Нестайко − відомий у світі український дитячий письменник.

«Тореадори з Васюківки».

Розділ І (частина перша «Пригоди Робінзона Кукурудзо»).

Пригодницький захоплюючий сюжет в його пригодницькій повісті для дітей.

1  

Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;

окремі факти з біографії В.Нестайка;

зміст І розділу (першої частини «Пригоди Робінзона Кукурузо»); імена головних героїв твору;

Алгоритм цілевизначення та планування теми;

Учні вмітимуть:

здійснювати ознайомлювальне читання; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; скласти план прочитаних розділів; виокремлювати, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту; аналізувати поведінку героїв; докладно переказати найцікавіші епізоди; аналізувати зв’язок пригодницького і звичайного, комічного і нейтрального; пояснити, що викликає сміх, а що – захоплення героями; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію;

Визначити цілі вивчення теми, уроку;

 
45

«Тореадори з Васюківки».

Розділ ІХ (першої частини).

Мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в повісті.

1  

Учні знатимуть:

зміст ІХ розділу (першої частини); імена героїв твору;

Алгоритм цілевизначення та планування уроку;

Учні вмітимуть:

здійснювати вибіркове читання; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; скласти план прочитаних розділів; виокремлювати, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту; розповісти, як і чому Павлуша подружився з Явою; аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); висловлювати власне ставлення до прочитаного (висловити тезу й довести її); толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію;

Самостійно спланувати роботу з подальшим обговоренням у групі;

 
46

«Тореадори з Васюківки».

Розділ І (частина друга «Незнайомець з тринадцятої квартири»).

Смішне, комічне, романтичне в повісті.

1  

Учні знатимуть:

зміст І розділу (другої частини “Незнайомець з тринадцятої квартири”);

Алгоритм цілевизначення та панування діяльності;

Учні вмітимуть:

здійснювати вибіркове читання; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; скласти план прочитаних розділів; виокремлювати, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту; аналізувати вчинки Яви й Павлуші; висловлювати власне ставлення до прочитаного; визначати ставлення автора до героїв; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); висловлювати власне ставлення до прочитаного (сформулювати тезу й довести її);

пояснити поняття романтичного і пригодницького.

Самостійно спланувати роботу з подальшим обговоренням у класі; толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію;

 
47

«Тореадори з Васюківки».

Розділ ХХУ (частина третя “Таємниця трьох невідомих”); зміст 1 – 2 розділів, обраних учнями самостійно.

Смішне, комічне, романтичне в повісті.

1  

Учні знатимуть:

зміст ХХУ розділу (третьої частини “Таємниця трьох невідомих”); зміст 1 – 2 розділів, обраних учнями самостійно;

Алгоритм рефлексії;

Учні вмітимуть:

здійснювати вибіркове читання; скласти план прочитаних розділів; виокремлювати, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); висловлювати власне ставлення до прочитаного (сформулювати тезу й довести її); характеризувати улюбленого героя, аргументуючи свій вибір, розкрити риси його вдачі; створювати асоціативні портрети; довести, що “Тореадори з Васюківки” – пригодницька повість;

Провести графічну рефлексію власних досягнень; толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію;

 
48

Розвиток мовлення. Твір-роздум за повістю В. Нестайка «Тореадори з Васюківки»

1  

Учні знатимуть:

алгоритм написання твору-роздуму;

Алгоритм цілевизначення і планування;

Учні вмітимуть:

визначати зміст і обсяг необхідної інформації; логічно, чітко викладати думки; написати твір-роздум на основі вивченого матеріалу.

Визначити цілі і спланувати власну діяльність на уроці.

 
49

Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» (І – ІІІ розділи).

Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом.

1  

Учні знатимуть:

: короткі відомості про письменника; зміст І – ІІІ розділів повісті; імена героїв твору;

Алгоритм графічної рефлексії та оцінювання роботи класу, вчителя;

Учні вмітимуть:

здійснювати вибіркове читання; визначати ключові слова (фрази) для переказу; переказати найцікавіший (на власний розсуд) уривок з І – ІІІ розділів; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); прокоментувати поведінку та вчинки Митька та Сергійка (сформулювати тезу і довести її);

Провести графічну рефлексію досягнень та оцінити власну діяльність, роботу класу і вчителя;

 
50 «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» (ІУ – УІ розділи).

Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків − головних героїв.

1  

Учні знатимуть:

зміст ІУ – УІ розділів повісті; роль художніх засобів у прозовому творі;

Алгоритм кольорової рефлексії та само оцінювання;

 Учні вмітимуть:

здійснювати вибіркове читання; визначати ключові слова (фрази) для переказу; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); визначити кульмінаційний епізод повісті; прокоментувати несподіване для Митька і Сергія захоплення зоологією; прокоментувати смішні, на власний погляд, епізоди твору;

висловлювати власні роздуми про місце уяви, фантазії, романтичності в житті сучасної людини; знаходити у тексті реальні (звичайні) та пригодницькі події.
Провести кольорову рефлексію діяльності та письмову самооцінку.

 
51 «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» зміст УІІ – ІХ розділів

 

1  

Учні знатимуть:

зміст УІІ – ІХ розділів; жанрові ознаки пригодницького твору;

Алгоритм письмової рефлексії;

Учні вмітимуть:

здійснювати вибіркове читання; визначати ключові слова (фрази) для переказу; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); довести, що повість Я.Стельмаха є пригодницькою; відповісти на вміщені в підручнику запитання за змістом повісті;

Письмово відрефлексувати досягнення на уроці.

 
52 «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Образи Сергійка й Митька – допитливих, винахідливих, кмітливих хлопчиків.

 

1  

Учні знатимуть:

зміст твору, його тему, основну думку; алгоритм, засоби  характеристики героїв твору;

Алгоритм та критерії само оцінювання та взаємооцінювання;

Учні вмітимуть:

визначати ключові слова (фрази) для переказу; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); скласти план характеристики образів Митька та Сергійка й описати за ним героїв; зіставити пригоди хлопчиків з пригодами Тома й Гена (“Пригоди Тома Сойєра”);

Провести письмову само- та взаємооцінку.

 
53

Урок позакласного читання. Пригоди й фантастика.

1  

Учні знатимуть:

імена 3 –  письменників – авторів пригодницьких та фантастичних творів; назви 3 – 4 творів цього жанру та зміст 1 – 2 з них;

Алгоритм та критерії оцінювання;

Учні вмітимуть:

визначити видові і жанрові ознаки пригодницьких творів; переказати уривок, який найбільше захопив (здивував, вразив), щоб зацікавити інших учнів; висловлювати власне ставлення до прочитаного; знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її; скласти бібліографію до теми «Пригоди і фантастика».

Провести письмову оцінку власної діяльності, роботи класу, вчителя;

 
54

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку №9»

Леся Воронина – сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. Фантастична, романтична, багатоепізодна повість про виховання гідності та мужності «Таємне товариство боягузів, або засіб від боягузтва № 9».

Зміст розділів 1, 2, 10, 11.

ТЛ: сюжет.

1  

Учні знатимуть: окремі факти про життя і творчість письменниці; назви одного-двох її творів; зміст визначених для опрацювання розділів повісті «Таємне товариство боягузів…» та їх проблематику;

Учні вмітимуть:

здійснити вибіркове і пошукове читання; скласти план прочитаного; визначати ключові слова (фрази) для переказу; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); переказувати зміст виучуваних розділів твору; висловлюватися про своє сприйняття твору, роль позитивного світогляду, можливості вільного висловлення думки, вміння дискутувати (сформулювати і довести тезу).

 
55

«Таємне товариство боягузів, або засіб від боягузтва № 9».

Зміст 12, 14, 16, 19, 21, 22 розділів.

Проблематика повісті.

 

1  

Учні знатимуть: зміст визначених для опрацювання розділів повісті «Таємне товариство боягузів…» та їх проблематику;

Учні вмітимуть:

здійснити вибіркове і пошукове читання; скласти план прочитаного; визначати ключові слова (фрази) для переказу; вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); переказувати зміст виучуваних розділів твору; висловлюватися про своє сприйняття твору, розмірковувати, як виховувати у собі риси сміливості, хоробрості, кмітливості (сформулювати і довести тезу).

 
56

«Таємне товариство боягузів, або засіб від боягузтва № 9».

Зміст 24, 26, 33, 34, 35 розділів.

Головна думка твору. Образ Клима Джури.

1  

Учні знатимуть: зміст визначених для опрацювання розділів повісті «Таємне товариство боягузів…» та їх проблематику;

Учні вмітимуть:

вести діалог із текстом (передбачати розвиток подій, задавати уточнюючі запитання); визначити головну думку твору; характеризувати образ Клима Джури.

 
57

Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми «Пригоди і фантастика».

1   Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Учні вмітимуть: узагальнити і систематизувати вивчене; представити інформацію у різних формах; відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху; проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку; з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.

 
58

Контрольна робота. Творчість В. Нестайка, Я. Стельмаха, Л. Вороніної. Тести.

1  

Учні знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого, причину невдач (якщо такі були).

Алгоритм рефлексії та оцінювання вивчення теми.

Учні вмітимуть: робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; сформулювати значення ролі вивченого для особистісного розвитку.

 
59 ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

Ціле- і смислевизначення з теми.

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

3  

Учні знатимуть:

коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;

жанри гумористичних творів;

зміст літературознавчих понять «гумор», «сатира», «байка», «алегорія», «мораль»;

Учні вмітимуть:

здійснити оглядове читання; визначати нову і відому інформацію; розповісти про роль гумору в житті українців;

пояснити різницю між гумористичними і сатиричними творами;

назвати жанри гумористичних творів; розповісти про особливість побудови байки; знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її; скласти бібліографію до теми «Сучасна гумористична література України. Радимо прочитати»;
пояснити важливість самокритичного погляду, життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор для успішної життєдіяльності людини.

 
60 Леонід Глібоввизначний український байкар, поет. «Щука».
Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
1  

Учні знатимуть:

основні відомості про життя і творчість Л. Глібова; напам’ять байку “Щука”;

Учні вмітимуть:

здійснити аналітичне читання; визначити нову і відому інформацію; виразно читати байку “Щука”; прокоментувати її прихований зміст; визначити мораль твору;

виокремити основну думку байки, пояснити алегоризм образів; зіставляти описане в байках із сьогоднішнім реальним життям.

 
61 Леонід Глібов. «Муха і Бджола», «Жаба і Віл».
Викривальна і повчальна спрямованість байок.
   

Учні знатимуть:

зміст виучуваних байок; ознаки байки (жанрові);

Учні вмітимуть:

виразно читати байки; коментувати їхній прихований зміст; вести діалог із текстом (задавати запитання до автора, героїв, самого себе, однокласників, учителя); пояснити алегоризм образів; визначити мораль творів; зіставити описане у байках з реальним життям;

 
62 –

63

Степан Руданський. «Добре торгувалось», «Гуменний», «Запорожці у короля», «Свиня свинею»

 Коротко про письменника. Співомовки С.Руданського − унікальне явище у світовій культурі. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.
ТЛ: гумореска, співомовка, інверсія

2  

Учні знатимуть:

основні відомості про життя і творчість С.Руданського; зміст літературознавчих понять  “співомовка”, “інверсія”; зміст виучуваних творів; жанрові особливості співомовок; особливості виразного читання цих творів.

Учні вмітимуть:

здійснити оглядове читання; визначити нову і відому інформацію; пояснити викривальний пафос співомовок; виразно читати співомовки; визначати їх основну думку; проводити паралелі із сучасним життям; вести діалог із текстом (задавати запитання до автора, героїв, самого себе, однокласників, учителя); виявляти авторське ставлення до героїв; характеризувати і порівнювати їх;

тлумачити терміни «гумореска», «співомовка», «інверсія»; обґрунтовувати думку, що почуття гумору − ознака духовного здоров’я людини, розповідати про власні спостереження над смішними ситуаціями в житті

 
64 –

65

Павло Глазовий. «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала».
Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

2  

Учні знатимуть: основні відомості про життєвий і творчий шлях письменника; зміст гуморесок, їхню тему та основну думку; текст одного з творів напам’ять;

Учні вмітимуть:

виразно і вдумливо читати твори; виокремлювати основні ідеї; аналізувати художні особливості гуморесок, проводити аналогії з власними спостереженнями.

 
66

Виразне читання. Конкурс на кращого читця гумористичних творів.

1   Учні знатимуть:  основні засоби виразного читання гумористичних творів; власні труднощі, проблеми, що потребують уваги, шляхи їх розв’язання;

алгоритм та критерії оцінювання виразності читання.

Учні вмітимуть: визначати зміст і обсяг необхідної для виконання поставлених завдань інформації; виразно читати гумористичні твори; самостійно контролювати шлях подолання власних труднощів.

Оцінити власну діяльність, діяльність групи, класу, вчителя.

 
67

Контрольна робота. Творчість Л. Глібова, С. Руданського, П. Глазового. Тести.

1   Учні знатимуть:  власний рівень засвоєння вивченого; вимоги до творчої роботи.

Учні вмітимуть: робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів.

 
68 – 69 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Ознайомлення із найцікавішими письменниками-земляками, їхніми творами

2  

Учні знатимуть: імена одного-двох письменників-земляків, назви і проблематику їхніх творів;

Учні вмітимуть:

здійснювати оглядове читання; знаходити інформацію в різних пошукових системах Мережі, узагальнювати й систематизувати її, представляти у різних формах; вдумливо читати твори письменників-земляків, розглядати зміст та основні ідеї; розглядати літературу рідного краю в контексті загальноукраїнської; висловлювати власну думку про творчий доробок письменників-земляків.

 
70 УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення. Оцінювання навчальної діяльності упродовж року.

1   Учні знатимуть: авторів та назви прочитаних у 6 класі творів; основні події, героїв та найважливіші описи у їх взаємозв’язках, тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам’ять;  жанрові особливості вивчених творів; основні елементи виразності;

Учні вмітимуть: систематизувати й узагальнити вивчене, представити його у різних формах; відтворювати в уяві картини з художніх творів, що вивчалися у 6 класі; розповідати про улюбленого письменника, літературного героя; відображати в малюнках події та героїв вивчених творів; робити висновки й узагальнення; розгадувати кросворди, чайнворди, ребуси тощо;

відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених цілей (загальних і індивідуальних), визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху, робити висновки.

 

 Анатолій Фасоля,
кандидат педагогічних наук,
Інститут педагогіки НАПН України,
м. Київ