Людина і природа в творчості Євгена Шморгуна. Збірка “Мова зела” (Особистісно зорієнтований урок літератури рідного краю у 5 класі)

Мета: ознайомити учнів із письменником Рівненщини Є. Шморгуном та змістом оповідань збірки “Мова зела”; розширити знання про рослинну символіку українців – дуб, калину, мати-й-мачуху, жито; вчити переказувати оповідання і визначати головну думку в них; розвивати вміння виразно читати оповідання і давати оцінку подіям; виховувати в дітей бережливе ставлення до природи, до звичаїв нашого народу, вміння бачити красу навколишнього світу, вбирати її в себе й світити людям добротою.

Цілі.

Учні знатимуть: відомості про письменника Є. Шморгуна, зміст оповідань збірки “Мова зела”.

Учні вмітимуть: самостійно і з допомогою вчителя добирати необхідний до уроку матеріал; виразно читати й переказувати прочитане; давати власну оцінку подіям і вчинкам персонажів; доповнити запропонований вчителем перелік цілей уроку власними.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань (урок літератури рідного краю).

Обладнання:портрет Є. Шморгуна; збірки оповідань “Мова зела”; ілюстрації до оповідань.

Методи, прийоми, види, форми роботи: розповідь учителя, виразне читання, обмін думками “незакінчене речення “, “ПРЕС”, робота в парах (вибір цілей).

Випереджувальні завдання: 1. Прочитати із збірки Є. Шморгуна “Мова зела” оповідання ” Ознака Батьківщини” , “Усім деревам – дерево”, “Щоб нам жито родило”, “Мати-й-мачуха”, “Безсмертник”, ” Синій поклик краси”, “Білокора душа лісу”. 2. Підготувати учня, який виконуватиме роль Є. Шморгуна.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1.     З’ясування емоційної готовності до уроку (обмін побажаннями).

2.     Озвучення відповідей на запитання анкети “Для чого нам вивчати літературу рідного краю?”.

ІІ. Цілевизначення та планування.

1.Вибір цілей уроку із загального переліку (в парах).

2.Колективне планування діяльності.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1.Коротка розповідь учителя про Євгена Шморгуна та його збірку оповідань “Мова зела “. З’ясування значення слова ” зела “.

2.Інтерв’ю з письменником.

             Євгене Івановичу, що надихнуло Вас написати цю збірочку оповідань?

             Чому назвали Ви її “Мова зела “?

             Яке з оповідань, на Вашу думку, є найвагомішим з-поміж інших і чому?

3.Читання та обговорення змісту оповідань.

“Ознака Батьківщини”:

   Чому перше оповідання має назву “Ознака Батьківщини”?

   Зачитайте абзац де йдеться, що калина – символ України. Які інші символи держави ви знаєте?

   Прочитайте виразно останній абзац оповідання. То ж навіщо садити калину?

“Усім деревам – дерево”:

   Про що дізналися ви з оповідання?

   Чому під дубом, який росте в урочищі Юзефін, що на Рокитнівщині, “гарно думається про минувшину і майбутність, про високе і священне”?

   Яка головна думка твору?

“Щоб нам жито родило”:

   Зачитайте уривок з оповідання, який вас найбільше зацікавив (прийом “незакінчене речення”: “Я прочитав (ла) цей уривок, тому що … ” (виразне читання уривків учнями, коментар).

   Визначте тему та головну думку оповідання.

   Доведіть, що жито в Україні стало головним хлібом (прийом ПРЕС)

   В оповіданні є кілька легенд про жито. Перекажіть ту з них, яка справила на вас особливе враження.

“Дволика мати-й-мачуха”:

   Перекажіть стисло оповідання “Дволика мати-й-мачуха” (четверо-п’ятеро учнів переказують зміст оповідання).

   Доведіть, що воно незабутнє.

   Чому невидима сила матері допомагала Катрусі?

   Чому ж наш народ дав таку символічну назву рослинці – мати-й-мачуха?

Учитель. А які ще оповідання із збірки “Мова зела ” запам’ятались вам? Чим саме?

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Підсумкова бесіда.

   Чим збагатила вас рослинна символіка з опрацьованих і прочитаних оповідань?

   Чого вчать прочитані оповідання збірки “Мова зела “?

   Що б ви хотіли сказати письменникові про прочитану нами збірку оповідань “Мова зела “?

   Який слід лишив у душі урок літератури рідного краю?

   Відрефлексуйте власну діяльність на уроці.

   Чи досягли ви поставлених цілей?

   Чи сподобалася вам ваша робота? Чим саме?

Домашнє завдання.

     Обов’язкове загальне: 1. Підготуватися до уроку-конкурсу “Найкращий оповідач казок “. 2. Індивідуальне завдання: підготувати переказ африканської притчі “Як з’явилися у людей казки”(дивись урок 29).

Обов’язкове на вибір: прочитати всі оповідання збірки, записати враження в читацький щоденник або прочитати разом із батьками одне із оповідань збірки “Мова зела ” Є. Шморгуна, поставити разом кілька запитань за змістом (письмово).

За бажанням: намалювати ілюстрації до прочитаних оповідань із збірки “Мова зела” Є. Шморгуна.

Любиш М.В.,
учитель української мови і літератури
Рокитнівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
член лабораторії особистісно зорієнтованого навчання
Рівненського ОІППО