Галина Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”. Зміст твору. (Особистісно зорієнтований урок у 5 класі)

Мета:допомогти осмислити зміст повісті-казки, формувати навички виразного читання, уміння переказувати прочитане, розвивати уяву, виховувати відповідальність за власні вчинки.

Ім’я уроку. “Чудеса починаються!” (Г. Малик).

Цілі.

Учні знатимуть: зміст повісті-казки.

Учні вмітимуть: уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора, переказувати твір, читати уривки з нього за ролями.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменниці, виставка її творів, виставка учнівських малюнків.

Методи, прийоми, види, форми роботи: словесний настрій, “незакінчене речення”, укладання переліку ключових слів, читання за ролями, гра-діалог, робота у парах.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку.

Словесний настрій: дібрати до слова пригода слова-прикметники, виразивши таким чином власну готовність до уроку.

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

З’ясування вражень від прочитаного. “Незакінчене речення”: “Мене збентежило… здивувало… захопило… засмутило… звеселило… вразило…”

ІІ. Цілевизначення і планування.

1. Повідомлення й аналіз теми уроку.

2. Обговорення й визначення цілей у парах.

3. Узгодження плану роботи.

План уроку

1.     Перевірка засвоєння змісту твору.

2.     Виразне читання уривків твору за ролями.

3.     Гра-діалог.

4.     Рефлексія вражень, почуттів, думок.

5.     Пояснення імені уроку.

6.     Оцінювання навчальної діяльності.

7.     Аналіз домашнього завдання.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Бесіда.

– Чим, на вашу думку, різняться слова “звичайний – незвичайний“?(Можна використати тлумачний словник)

– Чи траплялись із вами пригоди незвичайні?

2. Перевірка засвоєння змісту твору. Завдання: переказати зміст твору, розміщуючи імена персонажів, з якими подорожує Аля Недоладією, відповідно до перебігу подій з використанням учнівських малюнків (Аля – Недоладько – Недоштанько – Недопопелюшка – Недокухар – Недороль Десятий – Недочеревик – Недокватирка – Перший Недорадник – Недописар – Недоборода – Недовус – Недождень).

 3. Виразне читання уривків твору за ролями.

– Уявіть на мить, що ви потрапили до Недоладії. Подумайте, у якїй ролі хотіли б бути? Спробуйте перевтілитися в обраного вами персонажа. Прочитаємо уривки за ролями, опрацювавши попередньо пам’ятку “Як читати за ролями” (додаток).

Уривки для читання вибираємо, враховуючи пропозиції дітей.

4. Гра-діалог (робота у парах).

Завдання: поставити запитання до тексту, до персонажів, автора, вписавши їх у відповідні колонки таблиці

Запитання до тексту

Запитання до персонажів

Запитання до автора

 

 

 

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Рефлексія вражень, почуттів, думок.

“Незакінчене речення”: “Після цього уроку я відчув… подумав… зрозумів…”

2. Пояснення імені уроку.

– Про які чудеса йдеться?
– Із якими подіями пов’язані чудеса?
– Чому вони лише починаються?
– Як довго триватимуть?

3. Оцінювання навчальної діяльності (Заповнення карток самооцінювання).

Домашнє завдання.

Обов’язкове загальне: підготувати відповіді на “вузлик” запитань Недопопелюшки.

Обов’язкове на вибір: а) використовуючи текст, дослідити, чим керувалася у своїх вчинках Аля (до початку пригод і перебуваючи в країні Недоладії); б) з’ясувати, якими були жителі Недоладії.

За бажанням: намалювати малюнок “Я в країні Недоладії”, підготувати його захист.

  Додаток

 

Пам’ятка “Як підготуватися до виразного читання за ролями”

1.                   Уважно прочитайте художній твір.

2.                   Чітко визначте головну думку твору та риси дійових осіб.

3.                   Перечитайте уривок, обраний для читання за ролями, та позначте олівцем слова дійової особи, за яку ви читатимете текст.

4.                   Уявіть “свого” персонажа. Усно опишіть його зовнішність, характер, почуття, настрої, особливості мовлення та з’ясуйте його ставлення до інших персонажів – учасників діалогу.

5.                   Визначте інтонаційний та емоційний малюнок “своєї” ролі, розставте логічні наголоси, паузи, продумайте інтонацію та темп читання.

6.                   Визначаючи індивідуальні особливості мовлення “вашого” персонажа, звертайте увагу на слова автора після кожної репліки.

7.                   Будьте уважними, читайте лише слова обраного вами героя, пропускаючи при цьому слова автора і репліки інших персонажів.

Кирикович З.Л.,
учитель української мови і літератури
Зарічненського НВК “ЗОШ І ст. – гімназія”,
член лабораторії особистісно зорієнтованого
навчання української літератури
Рівненського ОІППО