Колекція цитат №2

…Тільки такі навчальні плани і програми можна вважати прогресивними, які сприяють розкриттю потенції людини. І тільки така педагогіка гідна уваги, яка сприяє реалізації можливостей людини.

В.Шадриков

…Є три основних способи взаємодії учнів один з одним в учінні. Вони можуть змагатися, щоб побачити, хто “кращий”. Вони можуть працювати індивідуально, щоб досягнути цілі, не зважаючи на інших… Нарешті, вони можуть працювати спільно, із… зацікавленням у навчанні один одного, як у власному.

В ситуації спільного навчання учні:

–         відзначають успіхи один одного;

–         підтримують один одного в прагненні завершити пропоновану роботу;

–         обговорюють виучуваний спільно матеріал;

–         допомагають один одному…;

–         стимулюються радісним досвідом спільної діяльності;

–         навчаються співпрацювати, незважаючи на індивідуальні відмінності.

Д. і Р.Джонсон

 

Прагнення, не змінюючи стрижня, ядра й основи змісту відповісти на виклик сучасності, призвело лише до кількісного збільшення обсягу здебільшого розрізнених знань з різних… дисциплін, введенням до навчальних планів предметів, притаманних для професійної освіти, дрібнотем’ям і опорою насамперед на пам’ять дитини. Бажання одержати негайні докази ефективності результатів за рахунок введення різноманітних, здебільшого доморослих, тестів призводить до заміни складного процесу учіння-навчання натаскуванням на єдино правильну відповідь, редукуванням гуманістичних цілей загальної освіти у напрямку підготовки до вступу у ВУЗ. Ця орієнтація не тільки викликає перевантаження дітей, яке неможливо зняти обмеженням кількості предметів або навчальних годин (у цьому випадку нестачу аудиторних годин багато вчителів замінюють непосильними домашніми завданнями), але й призводить до різкого зниження пізнавальної мотивації навіть у тих дітей, які демонструють високий рівень так званої навченості.

         О.Тубельський

 

Педагогічна технологія – це набір процедур, які… гарантують… запланований результат.

В.М. Монахов

 

Художній твір… потрібно не тільки зрозуміти – ним потрібно насолодитися, пережити, відчути.

                                                                                               Ю. Лотман

На кожен твір ми повинні дивитися як на вікно, через яке… можемо показати дітям той чи інший бік життя.

                                                                                                       К. Ушинський

 

Читання художнього твору – складний творчий процес, що являє собою сплав картин об’єктивної дійсності, відтвореної, сприйнятої і оціненої письменником, і особистого суб’єктивного досвіду читача, його спостережень, переживань, знань.

                                                                                               В. Голубков

 

Краще і найправдивіше, що можемо взяти з різноманітних педагогічних думок про викладання словесності в гімназіях, це те, що потрібно читати… Читання є основою теоретичних знань, і практичних умінь, і практичних вправ.

                                                                                              Ф. Буслаєв

 

А що таке читання – як не розгадування, трактування, з’ясування таємного, що зосталося за рядками, словами?

                                                                                              М. Цветаєва

 

Діалог – єдина форма ставлення до людини-особистості, яка зберігає її свободу і незавершеність.

                                                                                              М. Бахтін

 

 

Афоризми від Ш. Амонашвілі;

…Треба бачити себе в дітях, щоб допомогти їм стати дорослими; треба приймати їх як повторення свого дитинства, щоб удосконалюватися самому; треба, нарешті, жити життям дітей, щоб бути гуманним педагогом…

 

…Справді гуманна педагогіка – та, яка здатна залучити дітей до творення самих себе…

 

…Питання, яке діти задають педагогу, – це клітинка не лише методики, але й усієї педагогіки. Якщо розглянути його під мікроскопом, можна пізнати в ньому всю спрямованість процесу навчання, характер ставлення педагога до дітей; можна пізнати самого педагога, оскільки питання – почерк його педагогічної майстерності…

 

…Якщо дитині важко вчитися і ми справді хочемо їй допомогти, то найголовніше, з чого ми повинні почати і до чого постійно прагнути, – це дати їй можливість відчути, що вона так само здібна, як і всі інші, і що в неї також є “іскра Божа”…

 

 Запорука успішного навчання

1. Підтримуйте кожний успіх учня.

  1. Надихайте учня.
  2. Хваліть учня! Не бійтеся перехвалити!
  3. Є багато причин, через які учень не хоче навчатися. Зосередьтеся на одній із них. Задумайтесь, а може, в чомусь винні Ви?
  4. Присилування породжує нелюбов до навчання – не силуйте!
  5. Точно визначте, що потрібно цьому учневі: суворість? похвала? чи, може, потрібно залишити його в спокої?
  6. Терпіть! Любов до навчання інколи спалахує несподівано, сама собою.

 ОЗОНне запитання:

1. За даними проведеного у 80-х роках у Росії дослідження, тільки 0,3% опитаних учнів 7–9 класів володіли елементарними прийомами роботи з книгою. 99, 7% школярів не володіли ніякими читацькими прийомами (Граник Г., Бондаренко С., Концевая Л. Когда книга учит. – М.: Педагогика, 1988. – С. 5).

А як у нас? А у Вас?!

2. Дитина, освоюючи світ, задає за день до п’ятисот запитань.

А скільки запитань задають Ваші учні? А Ви самі?