Читаємо поезію В. Голобородька (урок української літератури у 7 класі) + презентація

Вивчати, розглядати чи все-таки читати поезію на уроці? Думаємо, відповідь очевидна. Читати! А як? Зазвичай робота з текстом зводиться до «вилущування» з нього художніх засобів. Чи стане тоді поезія «неповторністю», «безсмертним дотиком до душі»? Навряд. Поезію ж треба відчувати. Вона має  будити емоції, викликати в уяві яскраві  картини, спонукати до роздумів, а то й до власної творчості. Спробуймо змістити акцент у бік діалогу з текстом, його автором. Зауважимо, що оволодіння учнями діалогічними читацькими вміннями є запорукою  формування читацької компетентності.

Запросімо дітей до спілкування  з автором і його твором.

Тема. Василь Голобородько. Світ людини і природи у вірші «З дитинства: дощ».

ТЛ: вільний вірш.

Мета: зацікавити учнів творчістю В. Голобородька; вчити сприймати його вірші, пояснювати власне розуміння образного змісту; сприяти становленню комунікативної читацької компетентності; розвивати асоціативне мислення школярів.

Цілі.

Учні знатимуть:

2 – 3 цікавих факти з біографії поета; зміст виучуваного твору; визначення поняття вільний вірш.

Учні вмітимуть:

пояснити, чим зацікавила особа митця; виразно й усвідомлено читати поезію, прокоментувати власне розуміння образів.

Тип  уроку.  Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:  портрет письменника, комп’ютерна презентація «Дощ», аудіозапис, фрагменти інтерв’ю з письменником (роздавальні матеріали).

Методи,  прийоми,  форми  роботи:  словесний настрій,  передбачення, асоціювання, бесіда, читання дощиком, візуалізація, незакінчене речення.

Ім’я  уроку: «Я дерево, я сніг, я все, що я люблю…» (Л.Костенко).

 

Хід  уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку. Словесний настрій.

– Я рада нашій зустрічі. А що відчуваєте ви? А чи можна радість (зацікавлення…) передати кольором? Який це буде колір?

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

– А якого кольору дощ? (Відповіді). А у Василя Голобородька дощ… зелений. Уявляєте?

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Повідомлення теми уроку. (Учитель записує ім’я автора та назву вірша, залишаючи місце для продовження запису теми).

2. Передбачення: про що може бути вірш, який має таку назву? (Відповіді).

3. Виразне читання поезії учителем. (Перед читанням учні одержують настанову: «Послухайте вірш. Спробуйте уявити зображені автором картини. Після читання скажете, що побачили, почули, відчули»).

  1. Озвучення напрацювань.

Учні фіксують відповіді.

Побачив

Почув

Відчув

Зелене волосся дощу, дорога, хата, річка… Шум дощу, шелест дерева… Холод, тепло, босоніж по калюжах, затишок рідного дому…

 

  1. Самостійне формулювання учнями імені уроку.

Учні пропонують свій варіант імені уроку (ім’я уроку – це його описова, образна назва). Так, серед запропонованих учнями були й такі: «Повернення у дитинство», «Тепло рідного дому». На дошці і в зошитах буде записаний найбільш вдалий варіант. У журналі – той, який є у календарному плані вчителя.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

  1. Робота зі змістом поезії «З дитинства: дощ».

–  Перечитайте вірш мовчки. Чи всі слова в ньому зрозумілі? А можливо, є слова, вжиті у незвичному для вас значенні?

Зазвичай діти помічають лише рідковживані слова, лексичне значення яких може бути незрозумілим. А от незвичні сполучення слів помічають значно рідше. Цьому обов’язково треба вчити.

–  А для мене таким незвичним є зелене волосся дощу. Чому саме волосся і чому зелене? (Відповіді). Може, це густий рівний дощ, літній дощ? Зауважте: лише два слова – а в уяві нашій постає ціла картина – саме так твориться образ.

–   А як потрактувати метафору уплетений до нитки? Чому автор не каже: «Я змок до нитки… змокла дорога… змокла хата».  Що хоче сказати поет? (Дощ – це не лише краплі води,  він – і сам ліричний герой, і дорога, що веде до батьківської хати, і дерево, і річка, і череда корів. І всі разом вони творять єдиний світ. До речі, наші предки не розділяли одухотворене і неодухотворене. Діти теж так по-особливому сприймають світ).

–  «Хмара плете і плете зелене волосся дощу, холодне волосся дощу…», проте «усім тепло». Як же це? (Очевидно, йдеться про тепло як стан душі).

–  Звернімося до другої строфи. Хто ж напасеться? А хто набігається? Хто нахитається? Хто насидиться на горі? Хто належиться? А хто прийде додому у хату, наповнену теплом? Відповіді знайдете у першій строфі. (Автор не каже конкретно, про що чи про кого йдеться, але ми вичитуємо це з самого твору, якщо вміємо читати).

–  Чому у вірші про дощ згадується хата-гніздо? То про що ж вірш?

Вдруге на уроці учитель запитує, про що вірш. Можливо, після уважного читання учнями вірша дехто по-іншому (а може, тільки тепер) зрозуміє твір. Тому вважаємо доцільним ще раз визначити його тему.

1. Робота зі змістом літературознавчого поняття. Підготовка до виразного читання вірша.

– Ви, мабуть, звернули увагу на ще одну особливість будови вірша: рядки не римуються, мають різну кількість складів. Такий вірш називається білим (вільним). У ньому головне не співзвучність рядків, а сконцентрована думка. І хоч рими нема, але вірш має певний ритм. Спробуємо прочитати і почути його.

2. Читання дощиком. Учитель читає перші два рядки у першій строфі і перші три рядки у другій строфі, учні по черзі читають по одному рядку. Звертаємо увагу на те, що ритм у першій і другій строфі різний. У першій – більш спокійний, плавний, у другій – енергійний. Отже, ритм теж допомагає передати картину дощу.

3. Написання твору-візуалізації «Дощ».

– Спробуйте уявити себе частиною тієї картини, про яку говорить  поет, і записати те, що уявили. Можливо, вам допоможуть у цьому фотографії і музика (демонстрація комп’ютерної презентації «Дощ»).

(Озвучення напрацювань).

4.Знайомство з письменником.

–  Що можна сказати про автора? (Це людина, яка вміє чути, бачити, відчувати природу, ніби створює з усім, що оточує її, окремий світ).

Про Василя Голобородька кажуть, що він поет-птах і поет-шахтар.  Вам доводилося чути це прізвище? А що відомо про автора?  А що хотілось би дізнатися? (Відповіді).

Пропоную попрацювати так: зараз ви отримаєте уривки інтерв’ю з письменником (до речі, він не дуже охоче дає інтерв’ю). Прочитаєте і розкажете, що в біографії митця вас особливо зацікавило.

(Відповіді учнів).

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

– Ось така вийшла наша розмова.  Про що ми говорили? Що дала ця розмова?

Незакінчене речення:

  1. Цей урок допоміг мені зрозуміти, що…
  2. Щоб сприйняти поезію В.Голобородька, потрібно…

Домашнє завдання

  Обов’язкове: підготуйтеся до виразного читання вірша; прочитайте його вдома батькам; поцікавтеся, чи сподобався їм твір.

За бажанням: а) запишіть першу строфу вірша в зошит і зафарбуйте кожен рядок тим кольором, який виник у вашій уяві під час його читання; зіставте побачену палітру кольорів із настроєм, який створюють ці рядки; б) намалюйте ілюстрацію до вірша.

Додаток

«…Народився я у квітні 1945 року в селі на шахтарському Донбасі…

Зовсім малим, у віці посівальника, будила мене мати зимовим ранком і посилала посівати до сусідів, це неда­лечко, через дорогу лише перейти. Заходив я до хати віс­ником свята, мені раділи, підводили до покуті, я сипав із жмені пшеничне зерно і промовляв поздоровлення з Но­вим роком, як мене навчила мати…

…Коли усе це є: і звичаї, і традиції, і пісні, то сприймаєш їх, як щось цілком природне, як бути чорнявим чи біля­вим, а коли це зникає, чи від власного недбальства, чи з примусу, то починаєш докопуватися до причин зникнен­ня того, що раніше тобі здавалося незникненним, хочеш зв’язати ту перервану нитку, яка тягнеться із глибини віків, хочеш, щоб і далі ткався той рушник із неповторними узорами, й далі».

 

«Від п’ятнадцяти років почав я робити фольклорні за­писи. Тепер уже й не знаю напевне, що до того спонукало. Можливо, усвідомлення (чи власне, чи підказане) того, що вірші мають бути образними (на той час я уже пробував віршувати). У тих віршах, які я в той час знав, головне із шкільної програми, образності я не знаходив. Взагалі шко­ла якимось чином більше закриває, аніж відкриває красу поетичного слова. На той час я зачитувався поезіями С. Єсеніна. Там було те, чого я прагнув. Але то було в росій­ській мові, неповторні російські вірші, мені ж хотілося, щоб мої вірші були так само неповторно українські. Тому захопився фольклором: і до джерел звернувся, і сам почав робити записи… Я аж до сього часу продовжую цікавитися фолькло­ром…»

 

«1964-го я вступив до Київського університету імені Шевченка й рік навчався на філологічному факультеті. Потім склалося так, що в театральному інституті Володимир Денисенко набрав режисерську групу й у ній не виявилося жодного, який би знав українську мову, був причетний до нашої культури. Отоді Сергій Параджанов і порадив йому запросити навчатися мене. Я згодився. Однак в університеті не розрахувався, до інституту не перевівся. Після співбесіди походив з місяць на навчання й побачив, що там немає науки, що то ремісниче училище, яке готує ремісників. Поверхово і швидко. Університет я покинув, бо не відбув трудової практики в колгоспі, а то було страшніше за академнеуспішність – відрахували одразу ж. Подав заяву за власним бажанням та й розрахувався, а з 1966 року поновився в Донецькому університеті – на другому курсі…»

 

«Одним із мотивів, які спонукали мене звернутися до верлібру, був намір писати так, щоб кожен вірш мав неповторний малюнок, неповторний ритм. Це зближує вірші з музикою. Хоч не тільки це. Адже музика має лише план вираження, а тому й собі я завжди ставив завдання творити так, щоб головним у вірші був план вираження…»

 

«Мабуть, кожен поет у своїй творчості керується двома основними правилами. Одне з них дозволяє щось робити, а інше забороняє. Це стосується і тематики віршів, і окремих слів. На початку своєї творчості було для мене таке обмеження – не вживати абстрактних слів. А якщо виникала потреба у якихось поняттях, то намагався виразити їх конкретними образами. Також таким великим обмеженням було уникнення так званої поетичної мови… Було іще одне обмеження у моїй творчості, це – не називати у віршах імена відомих поетів, художників і так далі. Критики це іменують інтелектуалізмом. Хоча я усвідомлював, що виникне небезпека підозри, що я  належно не начитаний, і знаю тільки фольклор та літературу зі шкільної програми».

 

«…Процес народження вірша схований для мене, я не знаю, чому зупиняюся душею саме на цих виразах.. Крик птаха у природі і стан закоханості людини не мають нічого спільного, але в мові позначені одним виразом. Я схотів написати вірша щоб виправдати якраз оте переносне його значення…  Моє слово не вогнисте, в моїй поезії – метелики, бджоли. Але я засвідчую перед світом, Богом і людьми: тут Україна, і ви українці».

 Оксана Гаврилюк

Додаток: фотопрезентація до уроку