Майстер-клас «Читач-реципієнт у системі сучасного прочитання художніх творів»

Мета роботи: познайомити учасників фестивалю з дослідженням про дуалістичну природу існування художніх творів та використання ейдос-технології на уроках літератури.

Проблемне питання: Вдумливий читач – це міф чи реальність сучасної школи?

Популярність літературного твору залежить не лише від таланту письменника, а й від грамотного, естетичного і творчо розвиненого читача, тобто і учителя, і учня. Для цього потрібно вчитися мистецтва читання.

Художній твір – це інакомовлення. Розуміти художній текст – значить проникати у потаємні смисли його образів і значень. Зрозуміти їх може тільки той, хто володіє мовою тексту, здатний тлумачити зміст.

Один читач сприймає прочитане тільки на буквальному рівні. Інший – проектує прочитане на простір своєї уяви, твір наштовхує його на роздуми, шукання асоціацій, інтерпретатор свідомо вступає у своєрідну гру з автором, бо розуміє правила такої гри. Саме про такого читача йтиметься у майстер-класі.

Етапи роботи у майстер-класі

Мультимедійна презентація «Розумію-тлумачу-застосовую: візуально-вербальні конструкції як прояв творчої індивідуальності учня». Обговорення побаченого.

Розподіл учасників на рольові мікрогрупи «Учні 5 класу», «Учні 11 класу» для створення візуально-вербальних конструкцій за поезією Б.-І. Антонича «Вишні».

Рефлексія. Формулювання відповіді на проблемне питання.

Презентація творчих напрацювань учнів: візіовіршів-діалогів, образно-смислових презентацій, ейдос-конспектів тощо.

Підведення підсумків роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Білоус П.В. Психологія літературної творчості. –К.: Академвидав, 2014, 211с.

2.Богосвятська А-М. Методика ейдотехніки та її використання словесниками. // Всесвітня літератури та культура. – 2012.-№ 11.-С.26-31.

3.Головацкая Н. Ф. Анализ поэтического текста с помощью эйдос-конспекта. Режим доступа – http\\festival. 1 september.\ ru\articles\412223\

4.Тарасова М. Візуально-живописна складова художнього мислення письменника.//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008.–№7-8.- С. 91-98

5.Уліщенко В. Бачу серцем, споглядаю, мислю образно! Ейдетичні прийоми аналізу художнього тексту як ключ до ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час вивчення літератури. //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009.–№5.- С. 28-38

Конончук Надія,
вчитель української мови та літератури
Нетішинського НВК, Хмельницька обл.,
вчитель вищої категорії, «старший учитель»