«Від читання-сканування до читання-занурення у текст»

Майстер-клас Ісаєвої Олени Олександрівни
(доктор пед. н., проф., зав. кафедри НПУ ім. М.П. Драгоманова (Київ) 

Під час майстер-класу буде розглянуто особливості читання текстів різних типів, що використовуються у процесі вивчення літературних курсів у школі і ВНЗ, виявлено мету та спосіб кожного з видів читання, запропоновано різні методики організації читацької діяльності сучасної особистості – представника цифрової епохи.
Ключове питання: яким буде читання у найближчому майбутньому і яким воно має бути: у пошуках відповідностей.
Етапи роботи у майстер-класі
1. Мультимедійна презентація: «Як змінюється читання у цифрове століття».
2. Обговорення побаченого.
3. Розподіл учасників на творчі мікрогрупи («Аналітики» і «Читачі»), які почергово будуть змінювати одна одну.
4. Робота «в акваріумі» учасників мікрогрупи «Читачі» (читання та обговорення текстів різного характеру та призначення).
5. Рефлексії учасників мікрогрупи «Читачі».
6. Аналіз роботи «читачів» учасниками групи «Аналітики».
7. Підведення підсумків роботи майстер-класу.
Очікувані результати: кожний із учасників майстер-класу буде мати можливість відчути на собі переваги і вади різних видів читання, дослідити мету, спосіб та методику організації читання текстів різних типів та призначення.
На майстер-клас запрошуються:
– вчителі літератури;
– викладачі гуманітарних дисциплін у ВНЗ;
– методисти та науковці;
– студенти педагогічних спеціальностей гуманітарного спрямування.