Анатолій Дімаров. „Блакитна дитина”. Шкільні пригоди Толі та його друзів (Робота над змістом 7 частини). Переказ найцікавішого епізоду твору. Особистісно зорієнтований урок у 7 класі

Тема: Анатолій Дімаров. „Блакитна дитина”.  Шкільні пригоди Толі та його друзів (Робота над змістом 7 частини). Переказ найцікавішого епізоду твору.

Мета: допомогти учням засвоїти зміст 7 частини; удосконалювати  навички планування розповіді; уміння послідовно переказувати художній текст; сприяти вихованню поваги до вчителя, товариських стосунків з однолітками.

Цілі .

Учні знатимуть:

зміст 7 частини; алгоритм переказу найцікавішого, на думку школяра, епізоду.

Учні вмітимуть:

обговорювати складені вдома варіанти плану; видiляти і переказувати найцікавішу пригоду героя-підлітка, аргументувати своє зацікавлення.

Тип уроку. Урок закріплення знань, умінь, навичок.

Обладнання: запитання для конкурсу на кращого знавця тексту, ілюстрації, підготовлені учнями,  картки із завданнями для роботи у групах, картки само- та взаємооцінювання.

Методи, прийоми, форми роботи: словесний настрій, конкурс на кращого знавця тексту, робота у групах, художній переказ, ілюстрування.

Х і д   у р о к у

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Словесний настрій).

2.Перевірка домашнього завдання.

Конкурс на кращого знавця тексту.

Запитання, підготовлені учнями вдома, складаються у скриньку, учні по черзі витягають папірці із записаними на них запитаннями, відповідають. Щоб уникнути повторень, учитель може відібрати запитання перед уроком.

3. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань (асоціювання: ключове слово – „школа”).

ІІ. Цілевизначення та планування.

  1. Оголошення теми уроку.
  2. Самостійне формулювання цілей уроку.
  3. Колективне планування роботи.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Робота у групах.

  • Перегляд у групах підготовлених планів 7 частини повісті й обговорення можливої назви. Узгодження єдиного варіанта.
  • Підготовка до розповіді про одного з учителів

Учні у групах отримують картки із завданням:

Завітайте у Толину школу. Розкажіть, з ким ви там познайомилися. Підготуйте розповідь про одного із учителів. Для цього зверніть увагу на деталі портрета, вчинки, риси характеру, особливості мовлення, стосунки з учнями. Як ставляться до цього педагога учні? З яких їхніх слів, учинків це видно? А яке ваше ставлення? Намагайтеся будувати розповідь близько до тексту.

  • Виконання завдання.
  • Озвучення напрацювань.
  • Рефлексія роботи у групі.

2. Художній переказнайцікавішої пригоди головного героя.

Учні ілюструють переказ малюнками, підготовленими вдома, аргументують своє зацікавлення.

3. Аналіз учнівських виступів.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

– Чи сподобалося працювати на уроці?

– Що найбільше зацікавило?

– Продовжте речення „Школа – це…”

– Само- та взаємооцінювання роботи на уроці (За карткою).

Самооцінка Оцінки членів групи Заг.оцінка
1 Я висловлював нові ідеї.
2 Я допомагав членам своєї групи.
3 Я вдало узагальнював думки інших.

 

Домашнє завдання.

Обов’язкове: ще раз переглянути повість, дібрати цитати для характеристики образу головного персонажа.

За бажанням: а) дібрати епіграф до наступного уроку; б) укласти словничок художніх засобів, використаних у повісті.