Мрії про казкове майбутнє, зіткнення мрії і реальності в повісті “Ирій”. Робота над змістом повісті. Особистісно зорієнтований урок у 8 класі

Тема. Мрії про казкове майбутнє, зіткнення мрії і реальності в повісті “Ирій”. Робота над змістом повісті.

Мета: опрацювати зміст повісті; вдосконалювати вміння самостійно аналізувати прозовий твір, працювати у групах; розвивати образне мислення; виховувати любов до літератури.

Цілі.

Учні знатимуть: зміст повісті; імена героїв, риси їх характеру.

Учні вмітимуть: висловити ставлення до прочитаного; визначити ознаки химерної прози; проаналізувати підняті автором проблеми.

Тип уроку.  Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет В.Дрозда, учнівські ілюстрації до твору.

Методи, прийоми і форми роботи: озвучення вражень від прочитаного, “Мозаїка”, бесіда, представлення напрацювань.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

 1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Словесний настрій).
 2. Актуалізація опорних знань та суб’єктного досвіду (Озвучення вражень від прочитаного; укладання переліку запитань за змістом окремих розділів).

ІІ. Цілевизначення та планування.

 1. Представлення концепту уроку.
 2. Об’єднання у групи, ознайомлення із завданнями.
 3. Опрацювання інструкції організації роботи за технологією “Мозаїка”.
 4. Узгодження цілей та плану діяльності.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Озвучення проблемного питання: “Мрія і дійсність у повісті В.Дрозда “Ирій”: хто перемагає?””

2. Робота в домашніх групах:

 • відповіді на поставлені вчителем запитання;
 • відповіді на запитання однокласників;
 • відповідь на проблемне питання;
 • вироблення інструкції з навчання членів інших груп.

3. “Переформатування” груп (нові групи утворюються таким чином, аби в кожній нові обов’язково були присутні представники усіх “старих” груп).

4. Робота в “нових” групах (представники “старих” груп “навчають” присутніх: допомагають їм засвоїти зміст і проблематику “свого” розділу).

5. “Переформатування” груп (повернення учнів до “старих” груп).

6. Підготовка до озвучення напрацювань з урахуванням результатів роботи в “нових” групах.

7. Презентація роботи груп (аналіз піднятих у розділі проблем, зокрема зіткнення мрії з реальністю, відповіді на запитання вчителя та однокласників, визначення ознак химерної прози).

IV.  Рефлексивно-оцінювальний етап.

 1. Відповідь на проблемне питання.
 2. Рефлексія та оцінювання навчальної діяльності:
 • Чи вдалося досягнути запланованого ?
 • Які форми роботи сприяли цьому?
 • Що завадило?
 • Що найбільше сподобалося? Що не сподобалося?
 • Оцінити власну та групову діяльність (за визначеними критеріями).

Домашнє завдання.

Обов’язкове. 1. Прочитати оповідання В.Дрозда “Білий кінь Шептало”. 2. Записати враження від прочитаного. 3. Відзначити незнайомі слова та запитання, що виникнуть у ході прочитання.

За бажанням. Написати есе на одну з тем: “Лист Володимиру Дрозду від вдячного (невдячного) читача”, “Мій Пакуль і Ирій”.