Письмовий контрольний твір за творчістю Михайла Коцюбинського та Осипа Назарука.Особистісно зорієнтований урок у 8 класі.

Тема. Письмовий контрольний твір за творчістю М.Коцюбинського та повістю О. Назарука “Роксолана”.

Мета: з’ясувати рівень сформованості текстотворчих умінь; сприяти збагаченню словникового запасу школярів; розвивати логічне й образне мислення; виховувати культуру писемного мовлення.

Цілі.

Учні знатимуть:

особливості твору-розповіді з елементами роздуму у публіцистичному стилі; вимоги до написання твору та критерії оцінювання.

Учні вмітимуть:

добирати матеріал до твору; продумувати композицію; логічно й образно висловлювати думки; самостійно удосконалювати написане.

Тип уроку.  Урок розвитку зв’язного мовлення.

Обладнання: тлумачний словник, словник синонімів, пам’ятка для успішного написання твору (див. Додаток).

Методи, прийоми і форми роботи: „обмін побажаннями”, удосконалення написаних удома творів, самостійна робота учнів.

Хід уроку.

І. Мотиваційний етап.

Забезпечення емоційної готовності до уроку. (Обмін побажаннями).

ІІ. Цілевизначення та планування.

Визначення власних цілей уроку, планування своєї діяльності.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Читання учнями написаних удома творів.

2 – 3 охочих зачитують твори. Інші учні слухають, визначають, наскільки глибоко розкрито тему, чи вдало дібрані цитати, вносять пропозиції щодо удосконалення робіт.

2. Удосконалення написаного.

Школярі мовчки перечитують роботи, за потреби звертаються за порадою до вчителя, вносять зміни.

3. Оформлення чистового варіанту.

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Бесіда:

 • Чи досягли поставлених цілей?
 • Що допомагало (заважало) цьому?

Домашнє завдання.

Обов’язкове: проаналізувати за картками досягнення цілей вивчення теми;підготуватися до тематичної контрольної роботи.

Додаток

Пам’ятка для успішного написання твору

(Пам’ятку укладено за: Цимбалюк В.І. Як навчити учнів писати твори: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1988. – 160 с. – с. 21 – 22).

 1. Обирайте тему не найлегшу, а ту, яка викликає у вас інтерес, хвилює.
 2. Продумайте основну думку твору і намагайтеся усе підпорядковувати її розкриттю, по можливості доберіть до твору епіграф.
 3. Продумайте композицію, складіть план або схему твору.
 4. Починайте роботу цікавим вступом, пов’язаним із темою.
 5. Стежте за логічною послідовністю у викладі матеріалу в основній частині.
 6. Тему розкривайте глибоко і всебічно, наводьте конкретні факти для підтвердження своїх думок.
 7. Правильно цитуйте, але не переобтяжуйте роботу великими цитатами.
 8. Пишіть охайно, правильною літературною мовою, просто.
 9. Пам’ятайте, що читач має відчувати ваше ставлення до того, про що ви пишете.
 10.  У висновку постарайтеся зробити самостійні узагальнення.